Röstning utomlands 

Utrikesministeriet ansvarar för ordnande av förhandsröstning utomlands och ombord på finska fartyg. Du kan rösta utomlands vid de finska beskickningar som bestäms genom förordning. Du får förhandsrösta ombord på finska fartyg medan de befinner sig utomlands, om du ingår i fartygsbesättningen och har rösträtt.

Justitieministeriet informerar om arrangemangen kring förhandsröstningen på webbplatsen www.vaalit.fi(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) när det är aktuellt.

Om du är en finsk medborgare som permanent bor utomlands har du rösträtt i riksdagsval och presidentval som förrättas i Finland. Du har också rösträtt i Europaparlamentsvalet som förrättas i Finland, ifall du inte har anmält dig till vallängden för Europaparlamentsvalet i ditt bosättningsland.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.) (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)skickar en anmälan om rösträtt (meddelandekort) till alla utomlands bosatta finländare som upptagits i rösträttsregistret, till den adress som antecknats för personen i befolkningsdatasystemet. För att få ett meddelandekort är det viktigt att du ser till att dina adressuppgifter i befolkningsdatasystemet i Finland är uppdaterade.