Ambulerande ambassadörer

En ambulerande ambassadör verkar som Finlands diplomatiska representant i de länder som hör till hans verksamhetsområde med utrikesministeriet som tjänstgöringsställe. Inom de länder som hör till hans verksamhetsområde handhar han de uppgifter som ankommer en ambassad.

En ambulerande ambassadör är underställd statssekreteraren och verkar i nära samarbete med den regionala linje och enhet till vars område hans eget verksamhetsområde hör.