Ambulerande ambassadörer

En ambulerande ambassadör verkar som Finlands diplomatiska representant i de länder som hör till hans verksamhetsområde med utrikesministeriet som tjänstgöringsställe. Inom de länder som hör till hans verksamhetsområde handhar han de uppgifter som ankommer en ambassad.

En ambulerande ambassadör är underställd statssekreteraren och verkar i nära samarbete med den regionala linje och enhet till vars område hans eget verksamhetsområde hör.

Ambassadörens uppgift är att upprätthålla och främja de politiska, kommersiella och kulturella relationerna mellan Finland och länderna i verksamhetsområdet. Ambassadören framför Finlands synpunkter till ländernas beslutsfattare och förmedlar information om länderna till Finland.

Den ambulerande ambassadören arbetar också för att finländska företag ska få tillträde till marknaden i verksamhetsområdet.

Kontaktinformation till de ambulerande ambassadörerna finns på webbplatser av verksamhetsområdets länder.

Ambulerande ambassadören för Centralasien

Den ambulerande ambassadören i Centralasien är baserad i Helsingfors och besöker länderna i sitt verksamhetsområde många gånger per år. Den ambulerande ambassadören för Centralasien heter Ilkka Räisäen

Verksamhetsområde: Tadzjikistan(Länk till en annan webbplats.), Turkmenistan(Länk till en annan webbplats.), Uzbekistan(Länk till en annan webbplats.)

Ambulerande ambassadören för Sydkaukasien

Den ambulerande ambassadören i Sydkaukasien är baserad i Helsingfors och besöker länderna i sitt verksamhetsområde många gånger per år. Den ambulerande ambassadören för Sydkaukasien heter Kirsti Narinen

Verksamhetsområde: Armenien(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster), Azerbajdzjan(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster), Georgien(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Ambulerande ambassadören för Karibien

Finlands representeras i Karibien av en ambulerande, det vill säga kringresande, ambassadör som är baserad i Helsingfors. Ambassadören besöker länderna i sitt verksamhetsområde några gånger per år. Den ambulerande ambassadören för Karibien heter Pertti Ikonen.

Verksamhetsområde: Antigua och Barbuda(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster), Barbados(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster), Bahamas(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster), Belize(Länk till en annan webbplats.)Dominica(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)Grenada(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster), Guyana(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster), Haiti(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster), Jamaica(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)Saint Kitts och Nevis(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster), Saint Lucia(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster), Surinam(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster), Trinidad och Tobago(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster), Saint Vincent och Grenadinerna(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)