Bidrag för EU-projekt

Utrikesministeriet understöder finländska civilsamhällesorganisationers projekt som har fått EU-finansiering för utvecklingssamarbete.

Europadagen 2019: monter, besökare och ballonger.
Foto: UM Europainformationen

Utrikesministeriet beviljar statsunderstöd för finländska civilsamhällesorganisationers projekt som fått EU-finansiering. Organisationer som fått stöd för utvecklingssamarbete från Europeiska kommissionen eller andra EU-institutioner kan ansöka om understöd för samfinansiering hos utrikesministeriet för att täcka projektets totala kostnader. Den finansiering som fås från EU ska uppfylla OECD:s kriterier för offentligt utvecklingsbistånd (DAC). Utrikesministeriets andel  kan vara högst hälften av den nationella samfinansieringsandelen som sökanden ansvarar för.

I konsortieprojekt som genomförs under ledning av en finländsk civilsamhällesorganisation och vars projektbudget inte är uppdelad mellan de olika konsortiemedlemmarna, överväger utrikesministeriet från fall till fall. I dessa fall rekommenderas den sökande organisationen att kontakta enheten för civilsamhället så tidigt som möjligt under projektets planeringsfas.

I samband med stödformens utdelning testas statsbidragsmyndigheternas nya gemensamma webbtjänst https://www.haeavustuksia.fi/fi/(Länk till en annan webbplats.). Vänligen bifoga i ansökan kopior på EU:s beslut, projektavtalet mellan EU och den ansökande organisationen samt projektplanen i godkänd form.

Sökanden ska beakta att ansökan förutsätter en fullmakt som kan sökas i Suomi.fi-tjänsten.

Ansökan kan lämnas in från och med den 15 november 2022. I detta skede genomförs ansökan som ett visstidspilotprojekt mellan  15 november 2022 och 31 januari 2023. Ansökningsomgången öppnas på nytt den 1 februari 2023. Handläggningstiden för ansökningarna är cirka 6-10 veckor.

Ansökan kan göras från och med maj 2023. I detta skede görs ansökningsomgången för viss tid. Den uppskattade behandlingstiden för ansökningarna är 6–10 veckor.

Stöd kan sökas för att användas fram till den 31 december 2025. Utbetalningarna kan delas upp i flera delar. För rapporteringen gäller samma regler och tidsplan som för EU:s finansieringsbeslut.

Enheten för civilsamhället ger mer information om stödet per e-post: KEO-30@gov.fi.

https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/muut-palvelut/haeavustuksia/#suomi-fi-tunnistautuminen(Länk till en annan webbplats.)