Bidrag för EU-projekt

Utrikesministeriet understöder finländska civilsamhällesorganisationers pro-jekt som har fått EU-finansiering för utvecklingssamarbete.

Europadagen 2019: monter, besökare och ballonger.
Foto: UM Europainformationen

Organisationer som av Europeiska kommissionen har beviljats bidrag för projekt inom utvecklingssamarbete kan ansöka om stöd hos utrikesministeriet (co-financing) för att täcka de totala kostnaderna. Utrikesministeriets finansieringsandel av finländska civilsamhällesorganisationers EU-projekt kan vara högst hälften av den nationella egeninsats som är på organisationen ansvar. Ministeriet beviljar finansiering enligt det årliga anslag som reserverats för stödformen.

I konsortieprojekt som genomförs under ledning av en finländsk civilsamhällesorganisation och vars projektbudget inte är uppdelad på de olika konsortiemedlemmarna, överväger utrikesministeriet från fall till fall den nationella egeninsatsens andel. I dessa fall rekommenderas den sökande organisationen att kontakta enheten för det civila samhället så tidigt som möjligt under planeringen av projektet.

I samband med stödformen testas statsbidragsmyndigheternas nya gemensamma webbtjänst https://www.haeavustuksia.fi/fi/(Länk till en annan webbplats.). Till ansökan ska bifogas kopior av EU:s beslut, projektavtalet mellan EU och organisationen och projektplanen i godkänd form.

Sökanden ska beakta att ansökan förutsätter en fullmakt som kan sökas i Suomi.fi-tjänsten.

Ansökan kan lämnas in från och med den 23 november 2022. I detta skede genomförs ansökan som ett pilotprojekt som gäller en viss tid, det vill säga från den 23 november 2022 till 31 januari 2023. Ansökningsomgången öppnas på nytt den 1 februari 2023. Handläggningstiden för ansökningarna är cirka 6-10 veckor.

Stöd kan sökas för att användas fram till den 31 december 2025. Utbetalningarna kan delas upp i flera poster. För rapporteringen gäller samma regler och tidsplan som för EU:s finansieringsbeslut.

Enheten för det civila samhället ger mer information om stödet per e-post: KEO-30@formin.fi.

https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/muut-palvelut/haeavustuksia/#suomi-fi-tunnistautuminen(Länk till en annan webbplats.)