Internationella fördrag

Gällande internationella fördrag är bindande för finska staten. Finland ingår både bilaterala och multilaterala överenskommelser med främmande stater och med internationella organisationer. Bilaterala överenskommelser ingås mellan två stater eller mellan staten och en internationell organisation och multilaterala överenskommelser ingås mellan flera stater.

Bilaterala och multilaterala överenskommelser med främmande stater

I utrikesministeriets publikationsserie finns förteckningar över de bilaterala och multilaterala överenskommelser som Finland har ingått med främmande stater och med internationella organisationer.

Statsfördrag i Finlex

Finlex är en offentlig och avgiftsfri internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet. Avsnittet med statsfördrag innehåller Finlands fördrag med främmande stater och internationella organisationer samt ett omfattande fördragsregister. Du kan söka fördrag bl.a. på fördragets namn.

Överenskommelser i vilka Finland är depositarie

I ett multilateralt avtal kan de fördragsslutande parterna utse en depositarie som sköter de praktiska åtgärderna som hänför sig till avtalsprocessen.

Läs mer: Överenskommelser där Finland är depositarie