Regionalt utvecklingssamarbete

Regionalt utvecklingssamarbete genomförs inom flera staters territorium. Det här samarbetet stöder lösningar av gränsöverskridande problem och regional integration. Regionalt samarbete kompletterar andra former av bistånd.

Finland finansierar och genomför regionalt samarbete inom många sektorer där Finland har specialkunskaper. Det kan bl.a. vara fråga om innovationsverksamhet, fredsbyggande åtgärder, rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, främjande av jämlikhet, energi och hållbar användning av naturresurser. Metoderna varierar i olika geografiska områden.

Finansieringen kanaliseras ofta via internationella organisationer, regionala ekonomiska organisationer och samarbetsorganisationer samt internationella icke-statliga organisationer.