Enheten för allmänna EU-frågor och samordning

Till enheten hör följande uppgifter:

  • allmänna EU-ärenden, inklusive EU:s utveckling och institutionella frågor, yttre förbindelser inom energisektorn samt finansiering av yttre förbindelser
  • ministeriets interna förberedelser inför Coreper II och Europeiska rådet samt deltagande i förberedelserna inför rådet för utrikes frågor
  • ministeriets interna samordning i centrala horisontella EU-ärenden, inklusive deltagande i statsrådets EU-förberedelser

E-post

  • EUR-20@gov.fi

Personal

Elina Poikonen
Hanna Lehtinen
Ledande sakkunnig
  • +358 295 350 610
Vilma Peltonen
Ansvarig tjänsteman
EU koordination
  • +358 295 350 140

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@gov.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.