Enheten för allmänna EU-frågor och samordning

Till enheten hör följande uppgifter:

  • allmänna EU-ärenden, inklusive EU:s utveckling och institutionella frågor, yttre förbindelser inom energisektorn samt finansiering av yttre förbindelser
  • ministeriets interna förberedelser inför Coreper II och Europeiska rådet samt deltagande i förberedelserna inför rådet för utrikes frågor
  • ministeriets interna samordning i centrala horisontella EU-ärenden, inklusive deltagande i statsrådets EU-förberedelser

E-post

  • EUR-20@formin.fi

Personal

Mika Kukkonen
Enhetschef
  • +358 295 350 390
Timo Ranta
Ledande sakkunnig
  • +358 295 350 350
Elina Poikonen
Pirjo Välinoro
Ansvarig tjänsteman
  • +358 295 350 985
Meri Hätönen
Ansvarig tjänsteman
  • +358 295 350 604
Hanna Lehtinen
Ledande sakkunnig
  • +358 295 350 610

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.