Avdelning för internationell handel

Följande ansvarsområden hör till uppgifter av avdelningen för externa ekonomiska relationer:

 • Europeiska unionens handelspolitik
 • frågor som gäller tillträde till marknaden, handelshinder, importskydd och antidumpning
 • ärenden som gäller Världshandelsorganisationen (WTO)
 • ärenden som gäller Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och övriga ärenden som gäller organisationer och institutioner på det ekonomiska området till den del de inte hör till någon annan verksamhetsenhet
 • ärenden som gäller handel och utveckling samt multilaterala organisationer som sköter dessa frågor
 • beredning, utvärdering och samordning av en allmän politik för främjande av export från Finland och internationalisering av företag
 • exportövervakning av produkter med dubbel användning och tillståndsärenden samt samordning av frågor som gäller exportövervakningen
 • främjande och skydd av finska investeringar
 • internationella överenskommelser på det handelspolitiska området och författningsberedning när det gäller ärenden som hänför sig till avdelningens uppgifter
 • övriga ärenden som gäller Finlands handelsrelationer och ekonomiska relationer med främmande stater till den del de inte hör till någon annan verksamhetsenhet.
 • Kommunikationen kring externa ekonomiska relationer

Postadress

Avdelning för internationell handel
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Marinkasernsgatan 5 F
00160
HELSINGFORS
FINLAND

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597392201
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.