Sekretariatet för nordiskt samarbete

Sekretariatet för nordiskt samarbete svarar för den allmänna planeringen och samordningen av nordiskt samarbete i Finland. Sekretariatet har bland annat som uppgift att förbereda nordiska statsministermöten och möten för ministrar med ansvar för nordiskt samarbete.

Chefen för sekretariatet för nordiskt samarbete är Finlands representant i Nordiska samarbetskommittén.

Johan Schalin
Chef för sekretariatet för nordiskt samarbete
  • +358 295 351 781
Marjukka Sellin
Biträdande ansvarig tjänsteman
nordiskt samarbete
  • +358 295 350 647
Christina Lehtinen
Ambassadråd
Ansvarig tjänsteman
nordiskt samarbete
  • +358 295 351 787
  • +358 9 160 550 46

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.