Sekretariatet för nordiskt samarbete

Sekretariatet för nordiskt samarbete svarar för den allmänna planeringen och samordningen av nordiskt samarbete i Finland. Sekretariatet har bland annat som uppgift att förbereda nordiska statsministermöten och möten för ministrar med ansvar för nordiskt samarbete.

Chefen för sekretariatet för nordiskt samarbete är Finlands representant i Nordiska samarbetskommittén.

Personal

Ann-Sofie Stude
Chef för sekretariatet för nordiskt samarbete
  • +358 50 473 9953
  • +358 295 350 531
Anna Esko
Ambassadråd
Ansvarig tjänsteman
nordiskt samarbete
  • +358 295 350 723
  • +358 50 432 4216
Riitta Korpivaara
Ledande sakkunnig
  • +358 50 306 3799
Niina Palmira
Biträdande ansvarig tjänsteman
nordiskt samarbete
  • +358 295 350 548
  • +358 50 473 4466

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.