Sekretariatet för nordiskt samarbete

Sekretariatet för nordiskt samarbete svarar för den allmänna planeringen och samordningen av nordiskt samarbete i Finland. Sekretariatet har bland annat som uppgift att förbereda nordiska statsministermöten och möten för ministrar med ansvar för nordiskt samarbete.

Chefen för sekretariatet för nordiskt samarbete är Finlands representant i Nordiska samarbetskommittén.

Personal

Johan Schalin
Chef för sekretariatet för nordiskt samarbete
  • +358 295 351 781
Ville Andersson
Specialrådgivare
  • +358 295 350 565
Leena Saarikoski
Utrikessekreterare
Ansvarig tjänsteman
nordiskt samarbete
Biträdande sekretariatschef
  • +358 2 953 504 59
Leami Holm
Biträdande ansvarig tjänsteman
Nordiskt samarbete
  • +358 295 350 402
Jonna Jauhiainen
Biträdande ansvarig tjänsteman, Finlands ordförandeskap i Nordiska Ministerrådet
  • +358 295 350 568

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.