Rekryteringen till internationella organisationers fältinsatser och högkvarter

Du kan söka expertuppdrag och jobb vid internationella organisationers sekretariat direkt via organisationen. Information om lediga platser får du av organisationernas högkvarter och på deras webbplatser.

För internationella befattningar vid internationella organisationers fältinsatser och högkvarter krävs högre högskoleexamen och minst fem års arbetserfarenhet, i vissa fall till och med 25 års arbetserfarenhet.

Språkkraven varierar mellan olika organisationer. För arbete vid FN krävs flytande kunskaper i minst ett av FN:s officiella språk (arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska, spanska). Kunskaper i ett annat FN-språk är meriterande, och ofta är det en fördel att kunna även stationeringslandets språk. Vanligen innebär kravet på språkkunskaper flytande kunskaper i engelska och sådana kunskaper i franska eller spanska så du kan sköta dina arbetsuppgifter.   

Det finns expertuppdrag vid organisationernas och utvecklingsbankernas högkvarter och vid de regionala och nationella kontoren. De flesta befattningarna vid organisationernas sekretariat är till en början tidsbundna. Det finns också ett antal korta konsultuppdrag som kan sökas.