Statsunderstöd till organisationer som stöder de mänskliga rättigheterna och OSSE:s verksamhet

Anvisningarna för ansökan om statsunderstöd 2024 publiceras i februari-mars 2024.

En afrikansk kvinna och en volontär.
Foto: AdobeStock