Husdjur på resa

Bestämmelser kring införsel och utförsel av djur varierar enligt djurart och ursprungsland. Då du reser med ett husdjur ansvarar du alltid själv för utredningen av resebegränsningar. 

Ta alltid reda på lagstiftning i destinationslandet samt resebolagsvis praxis då du reser utomlands med husdjur. Bild: Joshua Berman, Flickr

 

På sin webbplats informerar Livsmedelssäkerhetsverket om Finlands bestämmelser beträffande djurs hälsa och välfärd samt införsel och utförsel av djur.

 

Om du tar med ditt husdjur utomlands får du av transportbilaget och ifrågavarande lands myndigheter information om bestämmelserna i respektive land.