Programstöd till civilsamhällesorganisationer

Utrikesministeriet beviljar statsunderstöd för utvecklingssamarbete till finländska civilsamhällsorganisationer.

Ansökan om programstöd 2022-2025

Ohjelmatuen hakukierrokseen liittyvät kysymykset ja vastaukset 6.11.2020 mennessä saatuihin kysymyksiin (PDF) Vid behov av översättning av svaren, vänligen kontakta enheten för det civila samhället.

Utlysning om en ansökningsomgång för programstöd för finländska civilsamhällesorganisationers utvecklingssamarbete 2022–2025 (PDF)

Allmänna villkor, tilläggsvillkor för programstöd och etiska regler (PDF)

Etiska regler (PDF)

Försäkran (PDF)

Tilläggsinformation om ansökan om statsunderstöd för finländska civilsamhällesorganisationers utvecklingssamarbete i programform 2022–2025 (PDF)

Instrumentbeskrivning för programstöd (PDF)

Instrument description: Programme-based support (PDF)

Förhandsbesked om utlysningen av programstöd till finländska civilsamhällesorganisationer 2022–2025

Basinformationsanmälan

Lämna in basinformationsanmälan med nödvändiga bilagor via utrikesministeriets e-tjänst med ett webb-baserat blankett. Basinformationsanmälan görs årligen.

Utrikesministeriets e-tjänst

Utrikesministeriet använder e-tjänst och e-blanketter i administrationen av projektstöd. Bekanta dig med e-tjänsten

Kompletterings- och ändringsansökan

Kompletera basinformationsanmälan och programstödsapplikation med den webb-baserade form i e-tjänst.

Ansök om ändring av användning och överföring av statsunderstöd till nästa år med en webb-baserad form i e- tjänst.

Utbetalningsansökan och förbindelse

För att mottag ett statsunderstöd, lämna in en förbindelse i e-tjänst med ett webb-baserat form.

För att begära av utbetalning av statsunderstöd, lämna in en utbetalningssökan i e-tjänst med ett webb-baserat formulär.

Anvisningar för statistiken

Programstödsorganisationerna ska senast den 30 april sända följande till utrikesministeriet:

Rapportering

Årsrapporteringsblankett  (PDF) (på finska)

Instruktioner för att fylla i årsrapporteringsblankett (PDF) (på finska)

Instruktioner för resultatrapporten (PDF) (på finska)

Instruktioner för resultatrapporten (PDF) (på engelska)

Revisionsinstruktioner

Anvisningar till revisoren (Word)

Revisorns rapport över observationer (Word)

Bekräftelsebrev i anslutning till revisionsuppdrag (Word)

Frågor och svar om programstöd