Programstöd till civilsamhällesorganisationer

Utrikesministeriet beviljar statsunderstöd för utvecklingssamarbete till finländska civilsamhällsorganisationer.

Ansökan om programstöd 2022-2025

Ohjelmatuen hakukierrokseen liittyvät kysymykset ja vastaukset 26.4.2021 mennessä saatuihin kysymyksiin (på finska) (PDF) Vid behov av översättning av svaren, vänligen kontakta enheten för det civila samhället.

Utlysning, UPPDATERAD 9.4.2021: Det andra skedet i ansökan om statsunderstöd för utvecklingssamarbete i programform pågår 17.3.2021 – 7.5.2021 för de organisationer som fått ett positivt beslut om understödsbehörigheten (PDF) (Öppnar nytt fönster)

Ohjeistus koskien haavoittuvassa asemassa olevien tilastointia (på finska) (PDF) Vid behov av översättning, vänligen kontakta enheten för det civila samhället.

Övergripande mål: Guideline for the Cross-Cutting Objectives in the Finnish Development Policy and Cooperation (PDF) (på engelska) (Öppnar nytt fönster)

Bilaga för statistisk information: Beskrivningar av SDG-mål och utvecklingspolitiska prioritetsområden, uppdaterad 12.4.2021 (Excel) (på finska) (Öppnar nytt fönster)

Bilaga (1) för statistisk information: Beskrivningar av DAC-målen (PDF) (på engelska) (Öppnar nytt fönster)

Bilaga (2) för statistisk information: Beskrivningar av DAC-målen (PDF) (på engelska) (Öppnar nytt fönster)

Bilaga för statistisk information: DAC- koder (Excel) (på engelska)

Ohjelmatuen hakukierrokseen liittyvät kysymykset ja vastaukset 6.11.2020 mennessä saatuihin kysymyksiin (PDF) (Öppnar nytt fönster) Vid behov av översättning av svaren, vänligen kontakta enheten för det civila samhället.

Utlysning om en ansökningsomgång för programstöd för finländska civilsamhällesorganisationers utvecklingssamarbete 2022–2025 (PDF) (Öppnar nytt fönster)

Allmänna villkor, tilläggsvillkor för programstöd och etiska regler (PDF)

Etiska regler (PDF)

Försäkran (PDF)

Tilläggsinformation om ansökan om statsunderstöd för finländska civilsamhällesorganisationers utvecklingssamarbete i programform 2022–2025 (PDF) (Öppnar nytt fönster)

Instrumentbeskrivning för programstöd (PDF)

Instrument description: Programme-based support (PDF) (Öppnar nytt fönster)

Förhandsbesked om utlysningen av programstöd till finländska civilsamhällesorganisationer 2022–2025 (Öppnar nytt fönster)

Basinformationsanmälan

Lämna in basinformationsanmälan med nödvändiga bilagor via utrikesministeriets e-tjänst med ett webb-baserat blankett. Basinformationsanmälan görs årligen.

Utrikesministeriets e-tjänst

Utrikesministeriet använder e-tjänst och e-blanketter i administrationen av projektstöd. Bekanta dig med e-tjänsten

Kompletterings- och ändringsansökan

Kompletera basinformationsanmälan och programstödsapplikation med den webb-baserade form i e-tjänst.

Ansök om ändring av användning och överföring av statsunderstöd till nästa år med en webb-baserad form i e- tjänst.

Utbetalningsansökan och förbindelse

För att mottag ett statsunderstöd, lämna in en förbindelse i e-tjänst med ett webb-baserat form.

För att begära av utbetalning av statsunderstöd, lämna in en utbetalningssökan i e-tjänst med ett webb-baserat formulär.

Anvisningar för statistiken

Programstödsorganisationerna ska senast den 30 april sända följande till utrikesministeriet:

Rapportering

Årsrapporteringsblankett  (PDF) (på finska) (Öppnar nytt fönster)

Instruktioner för att fylla i årsrapporteringsblankett (PDF) (på finska) (Öppnar nytt fönster)

Instruktioner för resultatrapporten (PDF) (på finska) (Öppnar nytt fönster)

Instruktioner för resultatrapporten (PDF) (på engelska) (Öppnar nytt fönster)

Revisionsinstruktioner

Anvisningar till revisoren (Word) (Öppnar nytt fönster)

Revisorns rapport över observationer (Word) (Öppnar nytt fönster)

Bekräftelsebrev i anslutning till revisionsuppdrag (Word) (Öppnar nytt fönster)

Frågor och svar om programstöd