Programstöd till civilsamhällesorganisationer

Utrikesministeriet beviljar statsunderstöd för utvecklingssamarbete till finländska civilsamhällsorganisationer.

Ansökan om programstöd 2022–2025

Ohjelmatuen hakukierrokseen liittyvät kysymykset ja vastaukset 26.4.2021 mennessä saatuihin kysymyksiin (PDF, 916 KB, på finska) Vid behov av översättning av svaren, vänligen kontakta enheten för det civila samhället.

Utlysning, uppdaterad 9.4.2021: Det andra skedet i ansökan om statsunderstöd för utvecklingssamarbete i programform pågår 17.3.2021–7.5.2021 för de organisationer som fått ett positivt beslut om understödsbehörigheten (PDF, 798 KB)

Ohjeistus koskien haavoittuvassa asemassa olevien tilastointia (PDF, 80 KB, på finska) Vid behov av översättning, vänligen kontakta enheten för det civila samhället.

Övergripande mål: Guideline for the Cross-Cutting Objectives in the Finnish Development Policy and Cooperation (PDF, 486 KB, på engelska)

Bilaga för statistisk information: Beskrivningar av SDG-mål och utvecklingspolitiska prioritetsområden, uppdaterad 12.4.2021 (Excel, 62 KB, på finska)

Bilaga (1) för statistisk information: Beskrivningar av DAC-målen (PDF, 986 KB, på engelska)

Bilaga (2) för statistisk information: Beskrivningar av DAC-målen (PDF, 474 KB, på engelska)

Bilaga för statistisk information: DAC- koder (Excel, 55 KB, på engelska)

Ohjelmatuen hakukierrokseen liittyvät kysymykset ja vastaukset 6.11.2020 mennessä saatuihin kysymyksiin (PDF, 833 KB, på finska) Vid behov av översättning av svaren, vänligen kontakta enheten för det civila samhället.

Utlysning om en ansökningsomgång för programstöd för finländska civilsamhällesorganisationers utvecklingssamarbete 2022–2025 (PDF, 443 KB)

Allmänna villkor, tilläggsvillkor för programstöd och etiska regler (PDF, 344 KB)

Etiska regler (PDF, 399 KB)

Försäkran (PDF, 13 KB)

Tilläggsinformation om ansökan om statsunderstöd för finländska civilsamhällesorganisationers utvecklingssamarbete i programform 2022–2025 (PDF, 554 KB)

Instrumentbeskrivning för programstöd (PDF, 354 KB)

Instrument description: Programme-based support (PDF, 415 KB)

Förhandsbesked om utlysningen av programstöd till finländska civilsamhällesorganisationer 2022–2025

Basinformationsanmälan

Lämna in basinformationsanmälan med nödvändiga bilagor via utrikesministeriets e-tjänst med ett webb-baserat blankett. Basinformationsanmälan görs årligen.

Anvisningar för programstöd

Ohjelmatuen ohjeet 18.6.2024 (PDF, 490 KB, på finska)

Vid behov av översättning, vänligen kontakta enheten för det civila samhället.

Utrikesministeriets e-tjänst

Utrikesministeriet använder e-tjänst och e-blanketter i administrationen av projektstöd. Bekanta dig med e-tjänsten

Kompletterings- och ändringsansökan

Kompletera basinformationsanmälan och programstödsapplikation med den webb-baserade form i e-tjänst.

Ansök om ändring av användning och överföring av statsunderstöd till nästa år med en webb-baserad form i e- tjänst.

Utbetalningsansökan och förbindelse

För att mottag ett statsunderstöd, lämna in en förbindelse i e-tjänst med ett webb-baserat form.

För att begära av utbetalning av statsunderstöd, lämna in en utbetalningssökan i e-tjänst med ett webb-baserat formulär.

Anvisningar för statistiken

Programstödsorganisationerna ska senast den 30 april sända följande till utrikesministeriet:

Rapportering

För PDF-formulär behöver du Adobe Reader, som du kan ladda ner gratis vid behov. Ladda ner pdf-formulären och spara dem på din dator innan du öppnar (save target as).

Årsrapporteringsblankett (PDF, 137 KB, på finska)

Instruktioner för att fylla i årsrapporteringsblankett (PDF, 379 KB, på finska)

Instruktioner för resultatrapporten på finska (PDF, 345 KB)

Instruktioner för resultatrapporten på engelska (PDF, 352 KB)

Revisionsinstruktioner

Anvisningar till revisoren (Word, 24 KB)

Revisorns rapport över observationer (Word, 61 KB)

Bekräftelsebrev i anslutning till revisionsuppdrag (Word, 51 KB)