Rörlighet inom Schengenområdet

Syftet med Schengenavtalet är att det ska vara lätt för personer att röra sig fritt inom Schengenområdet.Inom Schengenområdet är gränskontrollerna avskaffade.

Schengenstaterna är Belgien, Bulgarien*, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rümanien* Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.
*Rumäniens och Bulgariens medlemskap är dock exceptionella – passkontrollerna avskaffas endast i flyg- och sjötrafiken. Passkontroller utförs fortfarande vid landgränserna.

Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein är inte EU-länder men de hör till Schengenområdet och därför kan man resa till dem på samma villkor som till EU-området.

Av EU-länderna är Irland, Bulgarien, Cypern och Rumänien inte anslutna till Schengenavtalet.

Resedokument ska visas upp på begäran

När du reser inom Schengenområdet måste du ha med dig resedokument som är godkänt i de länder du besöker (vanligtvis pass eller identitetskort). Man kan bli ombedd av polismyndigheterna att visa upp sitt resedokument även efter att man anlänt till ett annat avtalsland.

Gränskontroller kan vid behov återinföras tillfälligt om den allmänna ordningen och den nationella säkerheten kräver det.

Medborgare från andra Schengenländer kan vistas högst tre månader i Finland utan att registrera sin uppehållsrätt. Om vistelsen är längre än tre månader behöver Schengenmedborgare inte uppehållstillstånd i andra Schengenländer, men de ska registrera sin vistelse på en lokal polisinrättning.

Den nordiska passfriheten

Du behöver inte ha med dig ett pass eller ett identitetskort utfärdat av polisen när du reser till de nordiska länderna land- eller sjövägen. Det rekommenderas ändå att du vid behov kan styrka din identitet och ditt nordiska medborgarskap, till exempel genom en kombination av körkort/Fpa-kort och ett ämbetsintyg/personbevis på svenska. Detta gäller också minderåriga. Kontroller är ovanliga.

I flygtrafiken kan flygbolagens egna säkerhetsföreskrifter förutsätta pass eller ett identitetskort utfärdat av polisen. Finnair har meddelat(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) att de godkänner körkort som resedokument i Norden.

Att röra sig utanför Schengenområdet

Då man passerar Schengenområdets yttre gränser kontrolleras att varje resenärs identitet stämmer med resedokumentet, oberoende av nationalitet.

En person som ansöker om visum till något land inom Schengenområdet beviljas i regel ett enhetligt visum som är giltigt i hela området så länge det är i kraft.

Dessutom kan en person som beviljats uppehållstillstånd av någon Schengenstat röra sig fritt inom hela Schengenområdet i högst tre månaders tid, om hen uppfyller avtalets krav på inresetillstånd och inte finns på en nationell lista över personer med inreseförbud.