Uppehållstillstånd i Finland

Om du vill vistas i Finland mer än tre månader behöver du uppehållstillstånd. Om du är medborgare i ett EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz behöver du inget uppehållstillstånd i Finland. Du kan fritt vistas och arbeta i Finland i upp till tre månader. Om du vistas i Finland i över tre månader måste du registrera din uppehållsrätt vid Migrationsverket.

Hur ansöker man om uppehållstillstånd

 1. Du kan ansöka om uppehållstillstånd i Finland om du har arbetsplats, studieplats eller en familjemedlem i Finland. Ansök om uppehållstillståndet innan du kommer till Finland.
 2. Enligt EU:s viseringskodex är ett av villkoren för att Schengenvisum ska beviljas att personen lämnar Schengenområdet innan visumets giltighetstid går ut. Av den orsaken kan visum inte beviljas personer som är på väg till Finland för att ansöka om uppehållstillstånd eller som väntar på beslut i en pågående behandling av uppehållstillstånd. Detta gäller också familjemedlemmar till finska medborgare.
 3. Endast du själv kan anhängiggöra ansökan.
 4. Ansök om uppehållstillstånd elektroniskt via addressen enterfinland.fi(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)
 5. Välj rätt ansökningsblankett enligt orsaken till att du kommer till Finland (arbetsplats, studieplats eller familjemedlem i Finland).
 6. Fyll i ansökan om uppehållstillstånd noggrant. Se till att du skickar med rätt bilagor.
 7. När du har fyllt i ansökan ska du boka en tid för att identifiera dig och lämna biometriska data (underskrift, fotografi, fingeravtryck). Ta reda på vilken finsk beskickning eller VFS tillståndscenter du kan besöka.
 8. Beskickningen eller tillståndscentret kan ligga i ett annat land än det du befinner dig i och du kan bli tvungen att ansöka om visum till detta land.
 9. Gå till beskickningen, styrka din identitet och betala avgiften för ansökan om uppehållstillstånd. Avgiften återbetalas inte om du återkallar din ansökan eller får ett negativt beslut.
 10. Efter detta läggs din ansökan i Migrationsverkets handläggningskö.
 11. Följ handläggningens framskridande i webbtjänsten. Du kan bli ombedd att lämna in ytterligare underlag och du kan även bli kallad till intervju.
 12. Handläggningen av ansöan tar tid. Vänta i lugn och ro. Köerna är ofta långa, men alla ansökningar handläggs.
 13. Du får ett meddelande när beslutet är färdigt.
 14. Om du får ett positivt beslut, skickas ditt färdiga uppehållstillståndkort till beskickningen. Ett negativt beslut innebär att Migrationsverket Ansett att dina grunder för ett uppehållstillstånd var otillräckliga.
 15. Mer information om ansökan om uppehållstillstånd hittar du på finländska Migrationsverkets webbplats: migri.fi(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Guiden för studerande

När du ansöker om ditt första uppehållstillstånd för studier, testa guiden för studerande. I guiden hittar du enkelt information som gäller just dig. Med guidens hjälp kan du också göra en minneslista över de bilagor som du behöver för din ansökan. 

Guiden för studerande(Länk till en annan webbplats.)

Guiden för arbetstagare

När du ansöker om ditt första uppehållstillstånd för arbetstagare, testa guiden för arbetstagare. I guiden hittar du enkelt information som gäller just dig. Med guidens hjälp kan du också göra en minneslista över de bilagor som du behöver för din ansökan. 

Guiden för arbetstagare(Länk till en annan webbplats.)

Om du har problem med arbetsförhållandena på din arbetsplats, hittar du information om arbetslivets rättigheter och skyldigheter i Finland samt anvisningar på Migrationsverkets webbplats(Länk till en annan webbplats.).

Om ditt uppehållstillståndskort försvinner

Om du tappat bort ditt finska uppehållstillståndskort eller om kortet har stulits eller föråldrats, kan du ansökan om D-visum för återresan till Finland, om du har ett giltigt uppehållstillstånd .

Ansökan om D-visum förutsätter ett personligt besök vid beskickningen och att du lägger fram en utredning om det försvunna kortet.

Om ditt kort försvinner eller blir stulet utomlands, gör en anmälan till myndigheterna i landet.

Närmare anvisningar för ansökan om D-visum finns på Migrationsverkets webbplats(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Om ditt uppehållstillstånd gått ut

Ansök om ett nytt uppehållstillstånd vid en finländsk ambassad eller konsulat. För detta ändamål kan du inte beviljas visum till Finland eftersom Schengenregelverkets villkor för inresa inte uppfylls. Visum kan endast beviljas för situationer som ingår i viseringskodexen, till exempel en allvarlig humanitär situation – inte på grund av att den sökande har bråttom, har en flygbiljett till en viss dag eller måste betala för ett nytt uppehållstillstånd.

Om ambassaden eller konsulatet inte kan bevilja dig visum måste du ansöka om uppehållstillstånd innan du återvänder till Finland.

Med D-visum kan du komma till Finland genast när du fått ditt uppehållstillstånd

Du kan beviljas ett D-visum om du ansöker något av följande uppehållstillstånd:

 • uppehållstillstånd för specialister
 • uppehållstillstånd för personer som ansöker om EU-blåkort
 • uppehållstillstånd för uppstartsföretagare
 • ICT-uppehållstillstånd för specialister (företagsintern förflyttning) 
 • uppehållstillstånd för personer i ledningsuppgifter på högsta nivå eller mellannivå i ett företag
 • uppehållstillstånd för studerande
 • uppehållstillstånd för forskare
 • uppehållstillstånd för personer som är familjemedlemmar till personerna ovan

Om du kommer från ett visumfritt land, behöver du inte ett D-visum.

Läs mer på Migrationsverkets webbplats(Länk till en annan webbplats.).

På vår webbplats