Uppehållstillstånd i Finland

Om du vill vistas i Finland mer än tre månader behöver du uppehållstillstånd. Om du är medborgare i ett EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz behöver du inget uppehållstillstånd i Finland. Du kan fritt vistas och arbeta i Finland i upp till tre månader. Om du vistas i Finland i över tre månader måste du registrera din uppehållsrätt vid Migrationsverket.

 1. Du kan ansöka om uppehållstillstånd i Finland om du har arbetsplats, studieplats eller en familjemedlem i Finland. Ansök om uppehållstillståndet innan du kommer till Finland. 
  Enligt EU:s viseringskodex är ett av villkoren för att Schengenvisum ska beviljas att personen lämnar Schengenområdet innan visumets giltighetstid går ut. Av den orsaken kan visum inte beviljas personer som är på väg till Finland för att ansöka om uppehållstillstånd eller som väntar på beslut i en pågående behandling av uppehållstillstånd. Detta gäller också familjemedlemmar till finska medborgare.
 2. Endast du själv kan anhängiggöra ansökan.
 3. Ansök om uppehållstillstånd elektroniskt via addressen enterfinland.fi
  enterfinland.fi
 4. Välj rätt ansökningsblankett enligt orsaken till att du kommer till Finland (arbetsplats, studieplats eller familjemedlem i Finland).
 5. Fyll i ansökan om uppehållstillstånd noggrant. Se till att du skickar med rätt bilagor.
 6. När du har fyllt i ansökan, boka en tid vid Finlands beskickning för identifiering. Ta reda på vid vilken beskickning identifieringen kan göras. Boka en tid via e-post.
 7. Finlands beskickning utomlands kan ligga i ett annat land än var du själv befinner dig. Bered dig på att ansöka om visum till detta land.
 8. Gå till beskickningen, styrka din identitet och betala avgiften för ansökan om uppehållstillstånd. Avgiften återbetalas inte om du återkallar din ansökan eller får ett negativt beslut.
 9. Efter detta läggs din ansöan i Migrationsverkets handläggningskö
 10. Följ handläggningens framskridande i webbtjänsten. Du kan bli ombedd att lämna in ytterligare underlag och du kan även bli kallad till intervju.
 11. Handläggningen av ansöan tar tid. Vänta i lugn och ro. Köerna är ofta långa, men alla ansökningar handläggs.
 12. Du får ett meddelande när beslutet är färdigt.
 13. Om du får ett positivt beslut, skickas ditt färdiga uppehållstillståndkort till beskickningen. Ett negativt beslut innebär att Migrationsverket Ansett att dina grunder för ett uppehållstillstånd var otillräckliga.
 14. Mer information om ansökan om uppehållstillstånd hittar du på finländska Migrationsverkets webbplats: migri.fi

På vår webbplats