Uppehållstillstånd

Om du vill vistas i Finland mer än tre månader behöver du uppehållstillstånd.

Om du är medborgare i ett EU-land, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz behöver du inget uppehållstillstånd i Finland

Uppehållstillståndmigri.fienterfinland.fi