Enheten för Central-, Väst- och Sydeuropa

Följande länder hör till ansvarsområdet för enheten för Central-, Väst- och Sydeuropa:

Storbritannien, Irland, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Österrike, Schweitz, Tyskland, Slovakien, Tjeckien, Ungern, Italien, Malta, Frankrike, Spanien, Portugal, Poland, San Marino, Liechtenstein, Andorra och Monaco

Till enheten hör följande uppgifter:

 • politiska, handelspolitiska och handelsekonomiska ärenden i anslutning till EU-relationer och de bilaterala relationerna med länderna i området

 • styrning av beskickningarnas verksamhet i området

E-post

 • EUR-30@formin.fi

Personal

Aleksi Vakkuri
Enhetschef
 • +358 295 350 627
Janina Matilainen
Högskolepraktikant
 • +358 295 350 854
Aila Mustalahti
Biträdande ansvarig tjänsteman
besöksförberedelser
 • +358 295 351 708

Teamet för Central- och Västeuropa

Markus Teir
Teamledare
Central- och Västeuropa, Storbritannien, Irland, Nedeländerna
 • +358 295 350 441
Ismo Kolehmainen
Ansvarig tjänsteman
Tyskland, Österrike, Schweiz, Liechtenstein, EFTA
 • +358 295 350 379
Tiina Hirvonen
Ansvarig tjänsteman
Polen, Tjeckien, Slovenien, Ungern
 • +358 295 350 785

Teamet för Sydeuropa

Katri Engström
Sakkunnig
Spanien, Italien, Portugal, Malta
 • +358 295 350 926
Henna Kosonen
Ansvarig tjänsteman
Frankrike, Belgien, Luxemburg, Monaco, Andorra, San Marino
 • +358 295 350 479
Andrea Tanzi-Albi
Specialuppdrag
 • +358 295 350 655

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.