Enheten för Central-, Väst- och Sydeuropa

Följande länder hör till ansvarsområdet för enheten för Central-, Väst- och Sydeuropa:

Storbritannien, Irland, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Österrike, Schweitz, Tyskland, Slovakien, Tjeckien, Ungern, Italien, Malta, Frankrike, Spanien, Portugal, Poland, San Marino, Liechtenstein, Andorra och Monaco

Till enheten hör följande uppgifter:

  • politiska, handelspolitiska och handelsekonomiska ärenden i anslutning till EU-relationer och de bilaterala relationerna med länderna i området

  • styrning av beskickningarnas verksamhet i området

E-post

  • EUR-30@formin.fi

Personal

Nicola Lindertz
Enhetschef
  • +358 295 350 316
Akseli Elovainio
Högskolepraktikant
  • +358 295 350 634
Aila Mustalahti
Biträdande ansvarig tjänsteman
besöksförberedelser
  • +358 295 351 708

Teamet för Central- och Västeuropa

Markus Teir
Teamledare
Central- och Västeuropa, Storbritannien, Irland, Nedeländerna
  • +358 295 350 441
Christian Heikkinen
Ansvarig tjänsteman
Tyskland, Österrike, Schweiz, Liechtenstein, ETA/EFTA
  • +358 295 350 320

Teamet för Sydeuropa

Henna Kosonen
Ansvarig tjänsteman
Frankrike, Belgien, Luxemburg, Monaco, Andorra, San Marino
  • +358 295 350 479

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.