Enheten för Central-, Väst- och Sydeuropa

Följande länder hör till ansvarsområdet för enheten för Central-, Väst- och Sydeuropa:

Storbritannien, Irland, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Österrike, Schweitz, Tyskland, Slovakien, Tjeckien, Ungern, Italien, Malta, Frankrike, Spanien, Portugal, Poland, San Marino, Liechtenstein, Andorra och Monaco

Till enheten hör följande uppgifter:

 • politiska, handelspolitiska och handelsekonomiska ärenden i anslutning till EU-relationer och de bilaterala relationerna med länderna i området

 • styrning av beskickningarnas verksamhet i området

E-post

 • EUR-30@formin.fi
Nicola Lindertz
Enhetschef
 • +358 295 350 316
Paula Mäkinen
Biträdande ansvarig tjänsteman
besöksförberedelser
 • +358 295 350 499
Aino Ojutkangas
Högskolepraktikant
 • +358 50 477 7386

Teamet för Central- och Västeuropa

Juha Parikka
Teamledare
Central- och Västeuropa, Storbritannien, Irland, Nedeländerna
 • +358 295 351 790
Saara Alhopuro
Ansvarig tjänsteman
Polen, Tjeckien, Slovenien, Ungern
 • +358 295 351 951
Christian Heikkinen
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 320

Teamet för Sydeuropa

Veikko Kiljunen
Teamledare
Spanien, Italien, Malta, Portugal
 • +358 295 350 101
Leena Anto
Ansvarig tjänsteman
Frankrike, Belgien, Luxemburg, Monaco, Andorra, San Marino
 • +358 295 351 710

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.