Enheten för Central-, Väst- och Sydeuropa

Följande länder hör till ansvarsområdet för enheten för Central-, Väst- och Sydeuropa:

Storbritannien, Irland, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Österrike, Schweitz, Tyskland, Slovakien, Tjeckien, Ungern, Italien, Malta, Frankrike, Spanien, Portugal, Poland, San Marino, Liechtenstein, Andorra och Monaco

Till enheten hör följande uppgifter:

 • politiska, handelspolitiska och handelsekonomiska ärenden i anslutning till EU-relationer och de bilaterala relationerna med länderna i området

 • styrning av beskickningarnas verksamhet i området

E-post

 • eur-30@gov.fi

Personal

Aleksi Vakkuri
Enhetschef
 • +358 295 350 627
Aila Mustalahti
Biträdande ansvarig tjänsteman
besöksförberedelser
 • +358 295 351 708

Teamet för Central- och Västeuropa

Hanna Heikkilä
Teamledare
Central- och Västeuropa, Storbritannien, Irland, Nedeländerna
 • +358 295 351 194
Ismo Kolehmainen
Ansvarig tjänsteman
Tyskland, Österrike, Schweiz, Liechtenstein, EFTA
 • +358 295 350 379
Tiina Hirvonen
Ansvarig tjänsteman
Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern
 • +358 295 350 785

Teamet för Sydeuropa

Henna Kosonen
Teamledare
Frankrike, Belgien, Luxemburg, Monaco, Andorra, San Marino
 • +358 295 350 479
Anna-Maria Salomaa
Ansvarig tjänsteman
Spanien, Italien, Malta, Portugal
 • +358 295 351 680
 • +358 50 431 6050

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@gov.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.