Avdelningen för Amerika och Asien

Till Avdelningen för Amerika och Asien räknas följande geografiska områden:

Förenta staterna, Kanada, Argentina, Brasilien, Chile, Mexiko, Nicaragua, Peru, Venezuela och de övriga latinamerikanska länderna samt länderna i Karibien, dessutom Afghanistan, Filippinerna, Indonesien, Indien, Japan, Kina, Republiken Korea, Demokratiska folkrepubliken Korea, Malaysien, Mongoliet, Nepal, Pakistan, Singapore, Thailand, Vietnam och övriga länder i Asien samt Australien, Nya Zeeland och övriga Oceanien.

Avdelningens uppgifter är följande:

  • politiska, handelspolitiska och handelsekonomiska frågor samt utvecklingssamarbetsfrågor i anslutning till bilaterala relationer och EU:s externa relationer och multilaterala organ för de länder som hör till regionen
  • regionala organisationer och andra samarbetsorgan
  • transatlantiska relationer
  • EU:s förhållande till Latinamerika och Karibien samt till de asiatiska ländernas regionala samarbetsarrangeman

Fax

  • +358 9 160 560 09

Postadress

Avdelningen för Amerika och Asien
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Maringatan 22
00160
HELSINGFORS
FINLAND

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597392430
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)