Enheten för norra Afrika

Enheten för norra Afrika ansvarar för Finlands relationer till länderna i Nordafrika, inklusive Sudan, länderna i Sahelområdet, regionala organisationer och andra samarbetsorgan.

Till enhetens uppgifter hör bland annat

 • politiska, handelspolitiska, ekonomiska och kulturella ärenden som har att göra med Finlands och ländernas bilaterala relationer, EU:s yttre förbindelser och multilaterala organisationer
 • att bevaka verksamheten i regionala organisationer och andra samarbetsorgan, inklusive Medelhavsunionen och Arabförbundet
 • att ordna statsbesök och ministerbesök till regionen och från regionen till Finland
 • att upprätthålla kontakter till länderna, till exempel för bilaterala konsultationer och exportfrämjande
 • att bevaka internationella organisationers och utvecklingsbankers verksamhet i regionen
 • att förmedla kunskap om regionen och länderna till utrikesministeriets övriga avdelningar

E-post

 • ALI-40@gov.fi

Postadress

Enheten för norra Afrika
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Maringatan 22
00160
HELSINGFORS
FINLAND

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597392440
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Personal

Krista Napola
Enhetschef
 • +358 295 350 812
Aysu Shakir
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 219
Mari Neuvonen
Specialuppdrag
Södra grannskapet, Finlands representant i styrelsen för Medelhavsunionen, Interkulturell dialog (Anna Lindh-stiftelsen), östra Medelhavet, samarbetet i Rödahavsregionen
 • +358 295 350 766
Henna Mäki-Mantila
 • +358 295 351 049
Petri Salo
Ambassadör, ledande sakkunnig
Special sändebud för Sahel och Västafrika
 • +358 295 351 018
Suvi Sipilä
Inspektör
Regionalt utvecklingssamarbete, Mellanöstern och Nordafrika
 • +358 295 351 758
Anne M´Rabet
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 636