Enheten för norra Afrika

Enheten för norra Afrika ansvarar för Finlands relationer till länderna i Nordafrika, inklusive Sudan, länderna i Sahelområdet, regionala organisationer och andra samarbetsorgan.

Till enhetens uppgifter hör bland annat

 • politiska, handelspolitiska, ekonomiska och kulturella ärenden som har att göra med Finlands och ländernas bilaterala relationer, EU:s yttre förbindelser och multilaterala organisationer
 • att bevaka verksamheten i regionala organisationer och andra samarbetsorgan, inklusive Medelhavsunionen och Arabförbundet
 • att ordna statsbesök och ministerbesök till regionen och från regionen till Finland
 • att upprätthålla kontakter till länderna, till exempel för bilaterala konsultationer och exportfrämjande
 • att bevaka internationella organisationers och utvecklingsbankers verksamhet i regionen
 • att förmedla kunskap om regionen och länderna till utrikesministeriets övriga avdelningar

Verksamhetsområde

Algeriet, Burkina Faso, Egypten, Libyen, Mali, Marocko, Mauretanien, Niger, Sudan, Tchad, Tunisien

E-post

 • ALI-40@formin.fi

Postadress

Enheten för norra Afrika
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597392440
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Ann-Christine Krank
Enhetschef
 • +358 295 350 111
Ida Reini
Assistent
 • +358 295 350 109
Maruan El Krekshi
Ansvarig tjänsteman
Sudan, Sahel
 • maruan.elkrekshi@formin.fi
 • +358 295 350 200
Kaisa Hemminki
Högskolepraktikant
 • +358 295 350 622
Annmarie Kiiskinen
Projektassistent
Algeriet, Egypten, Marocko
 • +358 295 350 374
Eija Roos
Administrationsansvarig
 • +358 295 350 275
Petri Salo
Petri Salo
Ledande sakkunnig
Finansiella instrument i Norra Afrika
 • +358 295 351 018
Suvi Sipilä
Inspektör
Regionalt utvecklingssamarbete, Mellanöstern och Nordafrika
Tuula Svinhufvud
Ledande sakkunnig
Libya, Tunisien
 • +358 40 728 3186
 • +358 295 350 462