Utrikesminister Haavistos hälsning

Kära Barentsvänner!

Finland har nöjet och ansvaret att leda Barentsrådet under de kommande två åren, efter Norges framgångsrika insats som ordförande.

Jag vill tacka Norge för det fantastiska arbetet ni gjort under de gångna två åren trots covidkrisen. Norge lyckades ställa om sitt ordförandeskap till virtuellt format, hålla samarbetet levande och utveckla det under en tid då resor och möten mellan människor, som ligger i kärnan för Barents-samarbetet, inte var ett alternativ.

Det är samtidigt lätt och utmanande för Finland att fortsätta på den väg som Norge stakat ut. Vi kommer att fortsätta att fokusera på de tre grundläggande gemensamma pelarna i samarbetet: miljön, ungdomarna och transporterna.

Besluten vi fattade under ministermötet i Tromsø ger oss en solid grund för att fortsätta arbetet med att bekämpa klimatförändringarna och skydda Barentsregionens biologiska mångfald. Vi har också en skyldighet att fortsätta dialogen med den yngre generationen för att trygga deras framtid i regionen, och vi måste utveckla våra förbindelser så att de är miljömässigt hållbara och undanröja de hinder som det avlägsna läget orsakar.

Finlands ordförandeskap vilar stadigt på lokalt ägarskap och ett delat ansvar mellan ministerierna. Beslutet vi fattade i Tromsø, att slå samman arbetsgrupperna så att regionala aktörer leder arbetsgrupperna med våra ministerier är viktigt, eftersom våra åtgärder måste vara samstämmiga med lokalsamhällenas och ursprungsfolkens önskemål och behov.

I början av nästa år kommer vi också att ha tillgång till ett nytt instrument – Barents finansiella mekanism – som ger oss nya möjligheter att genomföra småskaliga projekt med lokalsamhällen och lokala aktörer. Vi har stora förhoppningar på att mekanismen kommer att öka samarbetet ytterligare och ännu bättre göra lokala röster hörda i samarbetet.

Jag vill redan nu tacka vår medordförande, den autonoma regionen Nentsien, för viljan att söka möjligast mycket synergier mellan de två ordförandeskapen. Vi ser fram emot samarbetet, och vår ambition är att även söka synergier mellan Barentsrådet och andra regionala aktörer. Vi ser särskilt fram emot samarbete med det ryska ordförandeskapet i Arktiska rådet och partnerskapen inom den nordliga dimensionen.

Finland välkomnar också de observatörer som vill delta i Barentsrådets arbete, observatörernas närvaro gynnar alla parter. Det finns gott om möjligheter för våra partner att finna en konstruktiv roll i de projekt som kommer att inledas under det finska ordförandeskapet.

Arbetet har nu inletts. Vi är redo för utmaningen och ser fram emot de kommande två åren och allt de för med sig. Man brukar säga att det är evenemangen som gör ordförandeskapet. Vi kommer att ha evenemang att erbjuda var och en. Håll ögonen öppna för det kommande programmet!

Pekka Haavisto

Utrikesminister