Rekryteringsprocessen för JPO-programmet

Rekryteringsprocessen för programmet för biträdande experter, det vill säga JPO-programmet (Junior Professional Officer), omfattar följande steg:

 1. Sökanden fyller i ansökan.
 2. Ansökan går i allmänhet direkt till organisationen som gör en short-list över sökandena och skickar den till utrikesministeriet för godkännande.
 3. Referenser kontrolleras.
 4. Psykologiska lämplighetstester utförs av företaget Eezy Personnel i Helsingfors. Om du genomgått testet under de senaste 2 åren behöver du inte göra om det, förutom i undantagsfall. Det gamla testresultatet kan alltså användas.
 5. Intervju (Competency Based Interview) där en panel från organisationen intervjuar utvalda kandidater (short-list). I panelen deltar vanligtvis HR-personal, rekryteringschefen, en teknisk expert, en företrädare för landskontoret osv. 
 6. Organisationen fattar det slutliga rekryteringsbeslutet.

Det kan ingå flera steg:

 • En teknisk bedömning – i allmänhet ett skriftligt test inom uppdragets kompetensområde
 • Ett språkprov – antingen som en del av intervjun eller med hjälp av ett standardiserat test som omfattar hörförståelse, en muntlig och en skriftlig del.
 • Ytterligare en intervju med rekryteringschefen.

Rekryteringsprocessens längd

 • ansökningstid 3–4 veckor
 • genomgång av ansökningarna 2–3 veckor
 • underrättelser, intervjuer och tester 2–4 veckor
 • kontroll av referenser och organisationens förfaranden 2–10 veckor
 • från ansökan till avslutad rekrytering 3–5 månader (den rekryterande organisationens interna process bestämmer längden på detta skede)

Under rekryteringen

Utrikesministeriet samarbetar med den mottagande organisationen under rekryteringsprocessen och deltar i allmänhet i intervjun med Eezy Personnel. Utrikesministeriet håller inte sökandena informerade om läget under rekryteringsprocessen. Organisationen meddelar endast de short-listade sökandena när rekryteringsprocessen har slutförts.