Information för dig som valts till ett JPO-uppdrag

Här hittar du information om introduktionskurser, lönen och anställningsvillkoren för programmet för biträdande experter (Junior Professional Officer, JPO).

Förberedande kurs för uppgifter inom utvecklingssamarbetet

De som väljs ut till JPO-programmet ska före resan delta i utrikesministeriets grundkurs i utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete. Den ger en introduktion till Finlands utvecklingspolitiska program och olika former av utvecklingssamarbete.

Löne- och anställningsvillkor (JPO-programmet)

Den biträdande experten (JPO) är inte en utsänd statlig tjänsteman från Finland. Utrikesministeriet finansierar JPO-uppdraget, men du är anställd av en internationell organisation. Utrikesministeriet har inte arbetsgivaransvar.

Anställningsvillkoren och lönen följer den mottagande organisationens lönesystem. Den totala lönen innehåller i allmänhet följande:

  • lön
  • landersättning
  • ersättning för medföljande familjemedlemmar
  • resa till och från stationeringsorten
  • flyttkostnader o. dyl.
  • utbildningsstöd (för medföljande barn)
  • semesterresor
  • eventuellt bostadsbidrag 
  • pensionsförsäkring.

JPO:erna får lön från steg 1 i FN:s lönegrad P2. De befordras årligen och kommer under det andra året till steg 2 och under det tredje året till steg 3. Världsbanken har en egen löneskala.

Mer information om FN:s JPO-program: https://www.un.org/development/desa/jpo/about/(Länk till en annan webbplats.)