Enheten för fastighetstjänster

Enheten för fastighetstjänster (HAL-61) har uppgifter som omfattar:

 • köp, hyrning, underuthyrning, förvaltning, användning och överlåtelse av fastigheter, lokaler, tjänstebostäder för beskickningarnas chefer samt andra lokaler som ministeriet förvaltar utomlands, om inte ärendet hör till någon annan verksamhetsenhet eller en beskickning
 • planering och verkställande av nybyggnad, sanering och underhåll av utrikesrepresentationens fastigheter och lokaler, inklusive den strukturella säkerheten
 • upphandling och överlåtelse av fasta inventarier och apparater i utrikesrepresentationens lokaler och tjänstebostäder
 • styrning, samordning och utveckling i ärenden som gäller fastighetsförvaltning

E-post

 • HAL-61@gov.fi

Postadress

Enheten för fastighetstjänster
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Maringatan 22
00160
HELSINGFORS
FINLAND

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597392530
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Personal

Mika Huhtala
Enhetschef
 • +358 295 350 177
Jaana Hintzell-Paunonen
Serviceansvarig
 • +358 295 350 830

Teamet för ägarstyrning och fastighetsekonomi

E-post

 • UEomistajaohjaus.UM@gov.fi
Taina Ovaska
Expert på fastighetsekonomi
 • +358 295 350 972
Hanni Sippo
Ledande sakkunnig
 • +358 295 350 759

Teamet för ägarstyrning och fastighetsekonomi

Kari Aitto-oja
Byggchef
 • +358 295 350 414
Susanna Halla
Projektchef
 • +358 295 350 371
Janne Henriksson
Projektchef
 • +358 295 350 403
Henri Kaakinen
Projektchef
 • +358 295 350 765
Mari Koponen
Projektchef
 • +358 295 350 077
Veli-Matti Mustonen
Projektexpert, installationsteknik
 • +358 295 351 691
Ari Salokorpi
Projektexpert, installationsteknik
 • +358 295 535 0193

Teamet för fastighetsunderhåll

Harri Sutinen
Underhållsansvaring
 • +358 295 351 070
Juha Topo
Handledare för teknisk hosting av underhållstjänster
 • +358 295 350 855
Harri Sällilä
Projektexpert, installationsteknik
Projektexpert
 • +358 295 350 405
Jyri Lipponen
Samordnare
 • +358 295 350 040
Jari Kokkonen
Områdesdisponent
fastighetstjänster i Norden
 • +358 295 350 697

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@gov.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.