Enheten för folkrätt

Enheten för folkrätt har följande uppgifter:

 • utveckling av folkrätten
 • utlåtanden, rådgivning och experthjälp i folkrättsliga frågor
 • beredning och författningsberedning av statsfördrag, särskilt sådana som anknyter till utveckling av folkrätten, i samarbete med enheten för traktaträtt
 • deltagande i verksamheten vid internationella organisationer som anknyter till enhetens verksamhet
 • FN:s rättsliga frågor
 • internationella rättskipnings- och undersökningsorgan, om ärendet inte hör till någon annan verksamhetsenhet
 • Finlands sanktionslagstiftning som baserar sig på internationella åtaganden
 • frågor i samband med bekämpning av internationell terrorism.

E-post

 • OIK-10@formin.fi

Personal

Juha Rainne
Enhetschef
 • +358 295 350 639
Elina Lemmetty
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 198
Tarja Långström
Ambassadråd
Ansvarig tjänsteman
folkrättsliga frågor
 • +358 295 351 445
Johanna Hossa
Lagstiftningssekreterare
 • +358 295 350 464
Sonja Heikkilä
Assistent
 • +358 295 350 111

Sanktionsteamet

E-post

 • Pakotteet.um@formin.fi
Pia Sarivaara
Teamledare
 • +358 295 350 660
Sofia Björkqvist
Lagstiftningssekreterare
 • +358 295 350 761
Henrietta Hindström
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 225
Marita Ojala
Lagstiftningssekreterare
 • +358 295 350 324
Mikael Ruotsi
Lagstiftningssekreterare
 • Mikael.Ruotsi@formin.fi
 • +358 295 350 826
Mirja Salo
 • +358 295 350 054
Sofia Sandell
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 809

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.