Enheten för folkrätt

Enheten för folkrätt har följande uppgifter:

 • utveckling av folkrätten
 • utlåtanden, rådgivning och experthjälp i folkrättsliga frågor
 • beredning och författningsberedning av statsfördrag, särskilt sådana som anknyter till utveckling av folkrätten, i samarbete med enheten för traktaträtt
 • deltagande i verksamheten vid internationella organisationer som anknyter till enhetens verksamhet
 • FN:s rättsliga frågor
 • internationella rättskipnings- och undersökningsorgan, om ärendet inte hör till någon annan verksamhetsenhet
 • Finlands sanktionslagstiftning som baserar sig på internationella åtaganden
 • frågor i samband med bekämpning av internationell terrorism.

E-post

 • OIK-10@gov.fi

Personal

Juha Rainne
Enhetschef
 • +358 295 350 639
Elina Lemmetty
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 198
Tarja Långström
Ambassadråd
Ansvarig tjänsteman
folkrättsliga frågor
 • +358 295 351 445
Johanna Hossa
Lagstiftningssekreterare
 • +358 295 350 464
Maria Hyvönen
Specialuppdrag
 • +358 295 350 586
Matti Siiteri
Specialuppdrag
 • +358 295 350 769

Sanktionsteamet

Kundservice

Pakotetiimin palvelupuhelin on toistaiseksi suljettu kiireisen työtilanteen vuoksi. Pakotteiden toimeenpanoon liittyvät kyselyt tulee lähettää alla mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

E-post

 • Pakotteet.UM@gov.fi
Pia Sarivaara
Teamledare
 • +358 295 350 660
Sofia Björkqvist
Lagstiftningssekreterare
Annika Lindfors
Lagstiftningssekreterare
Paavo Kotiaho
Ansvarig tjänsteman

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@gov.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.