Enheten för folkrätt

Enheten för folkrätt har följande uppgifter:

 • utveckling av folkrätten
 • utlåtanden, rådgivning och experthjälp i folkrättsliga frågor
 • beredning och författningsberedning av statsfördrag, särskilt sådana som anknyter till utveckling av folkrätten, i samarbete med enheten för traktaträtt
 • deltagande i verksamheten vid internationella organisationer som anknyter till enhetens verksamhet
 • FN:s rättsliga frågor
 • internationella rättskipnings- och undersökningsorgan, om ärendet inte hör till någon annan verksamhetsenhet
 • Finlands sanktionslagstiftning som baserar sig på internationella åtaganden
 • frågor i samband med bekämpning av internationell terrorism.

E-mail

 • OIK-10@formin.fi

Postaddress

Enheten för folkrätt
PB 416
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Maringatan 22 B
MKB2
00160
HELSINGFORS
FINLAND

Sari Mäkelä
Enhetschef
 • +358 295 351 446
Elina Lemmetty
Ansvarig tjänsteman
samarbete mot terrorism
 • +358 295 350 389
Aila Mustalahti
Assistent
 • +358 295 351 708
Petrus Hanhijärvi
Högskolepraktikant
 • +358 295 350 047
Margareta Klabbers
 • +358 295 350 308
Virpi Laukkanen
Lagstiftningsråd
 • Virpi.Laukkanen@formin.fi
 • +358 295 351 149
Tarja Långström
Ambassadråd
Ansvarig tjänsteman
folkrättsliga frågor
 • +358 295 351 445
Heidi Nihtilä
 • +358 295 350 347
Saija Nurminen
Saija Nurminen
Ambassadråd
Ansvarig tjänsteman
ICC
 • +358 295 350 202

Sanktionsteamet

E-mail

 • Pakotteet.um@formin.fi
Pekka Kosonen
Ansvarig tjänsteman
Teamledare, Biträdande enhetschef (i sanktioner)
 • +358 295 351 324
Juho Keinänen
Lagstiftningssekreterare
FN- och EU-sanktioner
 • +358 295 351 979
Marjo Pekkanen
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 335

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.