Servicecentret för inresetillstånd

För rådgivning i ärenden som gäller uppehållstillstånd och visum ansvarar utrikesministeriets enhet för inreseärenden, som är placerad i Helsingfors. Enheten ger råd i första hand per e-post på adressen visas.mfa@gov.fi. Samtal mondag-onsdag kl. 10:00-11:00 via statsrådets växel på numret +358 295 16001.

Servicecentret för inresetillstånd

Servicecentret för inresetillstånd behandlar visumansökningar i samarbete med Finlands beskickningar i Ryssland, Kazakstan, Indien, Nepal, Kina, Hongkong, Filippinerna och Thailand, så att beslutet om beviljande av visum kvarstår hos beskickningen i fråga. Servicecentret hör till utrikesministeriets allmänhetstjänster och sysselsätter kring 40 personer. Utrikesministeriets servicecenter för inresetillstånd finns i Kouvola.

  • Servicecentrets primära uppgift är att behandla visumansökningar.
  • Servicecentret ansvarar för användarstöd, utbildning och användarrättigheter i fråga om elektroniska viseringssystem.
  • Servicecentret deltar i utvecklandet och upprätthållandet av systemen för externa viseringsprocesser och i samordningen av EU:s Schengenviseringssystem.
  • Ett stödteam vid servicecentret utbildar användare av det nationella viseringssystemet och handleder dem i problemsituationer.

E-post

  • KPA-30@gov.fi

Postadress

Servicecentret för inresetillstånd
PB 98
45101
KOUVOLA
FINLAND

Besöksadress

Kauppamiehenkatu 4
45100
KOUVOLA
FINLAND

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597392653
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Personal

Sandra Hatzidakis
Enhetschef

Administrativa tjänster

Satu Meilahti
Administrationsansvarig

National Visa Support Team

Jari Kähärä

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@gov.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.