Foto: Mosadaq Muhannad Qadan / Studio Havana

Utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete

Utvecklingspolitiken är en viktig del av Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. Utvecklingssamarbetet är ett sätt att genomföra den. Med hjälp av utvecklingssamarbetet får miljoner människor en möjlighet till ett bättre liv.


Aktuellt