Finland i FN:s råd för mänskliga rättigheter

Rådet för mänskliga rättigheter är FN:s viktigaste organ när det gäller arbetet för de mänskliga rättigheterna. Rådet sammanträder i Genève och består av 47 stater. I rådet fortsätter Finland sitt enträgna arbete för att främja de universella mänskliga rättigheterna.

Finland i FN:s råd för mänskliga rättigheter 2021-2024

En värld av mångfald och universella mänskliga rättigheter

FN:s råd för mänskliga rättigheter (MR-rådet) är oumbärligt för att främja och skydda de mänskliga rättigheterna för alla, också de mest sårbara människorna. Finland är medlem av MR-rådet under perioden 2022–2024.

Som medlem i MR-rådet lyfter Finland fram sina långsiktiga prioriteringar för mänskliga rättigheter. Dessa prioriteringar syns i de åtaganden (Öppnar nytt fönster) som vi lade fram under kampanjen för medlemskap. 

Vi arbetar tillsammans med alla berörda grupper för att försvara de universella mänskliga rättigheterna. Finland stöder det oberoende arbete som utförs av FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och hens kontor liksom MR-rådets människorättsexperter, som rapporterar om olika människorättssituationer till rådet. 

Finland ser gärna att det civila samhället och människorättsförsvarare deltar i rådets arbete och söker samarbete med dessa.

Kvinnors rättigheter och jämställdhet är en av våra långvariga prioriteringar. Vi förespråkar kvinnors meningsfulla deltagande i beslutsfattandet på alla nivåer i samhället, kvinnors ekonomiska egenmakt, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och vi motverkar våld och diskriminering mot kvinnor. 

Finlands arbete i MR-rådet styrs av vår starka vilja att trygga rättigheter för de mest utsatta människorna. Fe mest utsattas rättigheter bör också försvaras när det gäller digitalisering, ny teknik, klimatförändringar och utbildning. 

Finland uppmärksammar i synnerhet rättigheter för ursprungsfolk, personer med funktionsnedsättning och  personer som hör till sexuella och könsminoriteter (hbtqi+). 

Finland kommer att delta aktivt i granskningen av läget för de mänskliga rättigheterna i vårt eget land i MR-rådets periodiska granskning i slutet av 2022.

Kontaktuppgifter

  • Ann-Mari Fröberg, teamledare, tfn +358 295 350 896
  • Suvi Tuominen, ansvarig tjänsteman, tfn +358 295 350 735
  • Anu-Elina Autio, ansvarig tjänsteman, tfn  +358 50 466 6035
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.