Utrikesministeriets arkiv

Utrikesministeriets arkiv är centralarkiv för sitt förvaltningsområde. Arkivets huvudsakliga uppgift är att tjäna ministeriet och andra myndigheter, men också forskare kan använda arkivet.

Arkivet har begränsade öppettider med anledning av coronabegränsningarna. Ytterligare information tietopalvelu.um@formin.fi

Material

I utrikesministeriets arkiv finns material alltsedan ministeriet inrättades 1918. Arkivmaterialet utgör en viktig samling källor för historisk forskning om Finlands utrikespolitik och internationella relationer.

Den viktigaste delen av arkivet är dokumentsamlingen som är indelad enligt sakinnehåll. Alla dokument, brev osv. som gäller ett visst ämne är samlade i samma arkivmapp, eller dossier.

Personalen i arkivets kundtjänst hjälper dig att lokalisera och ta fram rätt material.

Kundtjänst

I de tillfälliga lokalerna i statsrådsborgen där arkivets kundtjänst nu befinner sig finns tre forskarplatser.

Du kan använda egen bärbar dator och digitalkamera.

Offentlighet

Utrikesministeriets arkiv är öppet för allmänheten. Enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är handlingarna i allmänhet sekretessbelagda i 25 år.

Användningen av handlingarna begränsas också av bestämmelser om till exempel affärs- eller yrkeshemligheter och om skyddet för personlig integritet.

Kontaktinformation

Medan renoveringen av Sjöekipaget pågår är kundtjänsten för utrikesministeriets arkiv belägen i tillfälliga lokaler.  Avtala om arkivbesök på förhand per e-post (tietopalvelu.um@formin.fi). Det tar 2–3 dagar att få fram arkivmaterialet.

Arkivet har öppet måndag till fredag kl. 9–15.

OBS! Arkivet är stängt 1.7.-2.8.2021

Postadress: PB 176, 00023 Statsrådet
Telefon: 0295 350 601
E-post: tietopalvelu.um@formin.fi

Rikssarkivet i Uleåborg

Största delen av de finländska beskickningarnas arkiv från tiden före 1947 har flyttats till Riksarkivets verksamhetsställe i Uleåborg, varifrån handlingar kan fjärrlånas till Riksarkivets övriga verksamhetsställen.

De mest kompletta dokumentsamlingarna finns i ministeriets arkiv.

På vår webbplats