Understatssekreterare (utrikes- och säkerhetspolitik)

Utrikes- och säkerhetspolitik, Europa, Ryssland, Centralasien

Bistår ministern och statssekreteraren som är kanslichef vid handläggningen av uppgifter som ankommer på statssekreteraren som är kanslichef, främjar och samordnar utrikesministeriets ach andra myndigheters verksamhet vid skötseln av internationella ärenden, samordnar handläggningen inom ministeriet av de uppgifter som hör till den egna uppgiftsbilden och följer särskilt med de avdelningar som är centrala med tanke på den egna uppgiftsbilden. 

E-mail

  • AVS-POL@formin.fi

Postaddress

Utrikesministeriet
PB 23
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Snellmansgatan 1 A
00170
HELSINGFORS
FINLAND

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597392101
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Anne Sipiläinen
Anne Sipiläinen
Understatssekreterare
utrikes- och säkerhetspolitik
  • +358 295 350 612
CV
Marja-Riitta Malanin
Ledningssekreterare
  • +358 295 351 569
  • +358 9 160 550 31
Juha Rainne
Tjänstemannasekreterare
  • +358 295 351 151

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.