Understatssekreterare (Utrikes- och säkerhetspolitik)

Utrikes- och säkerhetspolitik, Europa, Ryssland, Centralasien

Bistår ministern och statssekreteraren som är kanslichef vid handläggningen av uppgifter som ankommer på statssekreteraren som är kanslichef, främjar och samordnar utrikesministeriets ach andra myndigheters verksamhet vid skötseln av internationella ärenden, samordnar handläggningen inom ministeriet av de uppgifter som hör till den egna uppgiftsbilden och följer särskilt med de avdelningar som är centrala med tanke på den egna uppgiftsbilden. 

E-post

  • AVS-POL@gov.fi

Postadress

Utrikesministeriet
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Maringatan 3 G
00160
HELSINGFORS
FINLAND

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597392101
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Personal

Outi Holopainen
Understatssekreterare
utrikes- och säkerhetspolitik
  • +358 295 350 841
Sisko Honkavaara
Ledningssekreterare
  • +358 9 160 550 31
  • +358 295 350 512
Mari Mäkinen
Tjänstemannasekreterare
  • +358 295 350 104
Sven Kilemet
Ansvarig tjänsteman
  • +358 295 350 027
Iiris Hjelt
Biträdande ansvarig tjänsteman
  • +358 295 350 366
  • +358 50 576 8879

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@gov.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.