Understatssekreterare (Utrikes- och säkerhetspolitik)

Utrikes- och säkerhetspolitik, Europa, Ryssland, Centralasien

Bistår ministern och statssekreteraren som är kanslichef vid handläggningen av uppgifter som ankommer på statssekreteraren som är kanslichef, främjar och samordnar utrikesministeriets ach andra myndigheters verksamhet vid skötseln av internationella ärenden, samordnar handläggningen inom ministeriet av de uppgifter som hör till den egna uppgiftsbilden och följer särskilt med de avdelningar som är centrala med tanke på den egna uppgiftsbilden. 

E-post

  • AVS-POL@formin.fi

Postadress

Utrikesministeriet
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Maringatan 3 G
00160
HELSINGFORS
FINLAND

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597392101
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Personal

Kai Sauer
Understatssekreterare
utrikes- och säkerhetspolitik
  • +358 29 535 0341
CV
Sisko Honkavaara
Ledningssekreterare
  • +358 295 350 512
  • +358 9 160 550 31
Heli Lehto
Tjänstemannasekreterare
  • +358 295 350 165

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.