Finlands bilaterala informationssäkerhetsavtal

Avtalen bildar ramar för Finland och finländska företag att delta i projekt som förutsätter utbyte av säkerhetsklassad information.

 • European Space Agency ESA ("entry into force" 1 juli 2004)
 • Tyskland (16 juli 2004)
 • Frankrike (1 augusti 2005)
 • Slovakien (1 januari 2008)
 • Estland (1 mars 2008)
 • Italien (1 mars 2008)
 • Lettland (1 mars 2008)
 • Polen (1 maj 2008)
 • Organisation for Joint Armament Cooperation OCCAR (10 oktober 2008)
 • Bulgarien (1 januari 2009)
 • Slovenien (1 juni 2009)
 • Tjeckien (1 oktober 2009)
 • Spanien (1 maj 2010)
 • Israel (1 juli 2012)
 • Nordiskt säkerhetsavtal (9 februari 2013)
 • Förenta staterna (1 maj 2013)
 • Storbritannien (1 juni 2013)
 • Luxemburg (1 augusti 2013)
 • Schweiz (11 november 2014)
 • Kroatien (1 maj 2015)
 • Europeiska unionens medlemsstater (1.12.2015)
 • Österrike (1.6.2018 )
 • Ungern (1.10.2018)
 • Belgien (1.2.2022)
 • Ukraina (1.6.2023)
 • Nordatlantiska fördragsorganisationen (NATO) (23.8.2023)