Sökanvisning för sanktionsrättsakter

Sanktionsförordningarna och -besluten finns i Europeiska unionens officiella tidning.

Sanktionsförordningarna och -besluten finns i Europeiska unionens officiella tidning. De kan sökas fram på alla officiella språk i EU, de allra nyaste dock med en viss fördröjning, från databasen EUR-Lex.

Sanktionsrättsakterna kan sökas fram till exempel med referensnumret som finns på utrikesministeriets webbplats sanktioner land för land eller från den lista över gällande sanktioner som Europeiska utrikestjänsten upprätthåller på utrikestjänstens webbplats. EUR-Lex är webbplatsen för EU:s rättsliga texter och andra offentliga handlingar.

De bestämmelser som är bindande för finländska ekonomiska aktörer ingår i rådets förordningar. Genom att klicka på den förordningens nummer som det hänvisas till på webbplatsen sanktioner land för land kommer man direkt till förordningarnas bilbiografiska uppgifter i EUR-Lex-databasen. 

Sidan som länken öppnar visar både den ursprungliga förordningen och en lista över senare ändringar. Av vissa rättsakter har det också gjorts så kallade konsoliderade versioner, där alla ändringar som har gjorts till ett visst datum har införlivats i den ursprungliga författningen. Sådana görs dock med varierande fördröjning, och därför är det alltid skäl att kontrollera i de bibliografiska uppgifterna huruvida förordningen har ändrats efter den senaste konsolideringen.

Vapenembargon och inreserestriktioner grundar sig på rådets beslut. Länkar till dem finns också på webbplatsen sanktioner land för land.

De bibliografiska uppgifterna till olika författningar får man också fram direkt via sökfunktionen i EUR-Lex.