Kom ihåg att uppdatera dina personuppgifter

Om du är finsk medborgare och bor utomlands är du skyldig att uppdatera dina personuppgifter. Anmäl ändringar till befolkningsdatasystemet i Finland som förvaltas av myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Dessa uppgifter omfattar bl.a. uppgifter om äktenskap, nyfödda barn och bostadsadress. Du kan lämna en anmälan antingen hos magistraten i din senaste hemkommun eller hos närmaste finska beskickning i ditt nuvarande bosättningsland. 

För att uppgifter ska kunna föras in i befolkningsdatasystemet på basis av en utländsk handling ska för handlingen (t.ex. födelseattest, vigselattest eller dödsattest) skaffas en apostille eller handlingen ska på annat sätt legaliseras. En apostille kan skaffas i stater som anslutit sig till den s.k. Haagkonventionen (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) av den myndighet som i den staten fått i uppgift att utfärda apostiller.

Om det inte går att få en apostille ska en utländsk handling legaliseras på annat sätt. Legarisering på annat sätt sker i regel så att du skaffar legaliseringsstämplar till handlingen både från utrikesministeriet i det land som utfärdat handlingen och därefter från den finska beskickningen i det landet.

Eftersom intyget i allmänhet har avfattats på det lands språk som utfärdat intyget ska det översättas av en auktoriserad translator(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) till antingen finska, svenska eller engelska. En översättning som gjorts utomlands ska vara legaliserad.

Ytterligare uppgifter på webbplats av myndigheten för digitalisering och befolkningdata – Anvisningar till utlandsfinländare(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Granska dina uppgifter

Om du vill kan du granska vilka uppgifter om dig som lagrats i befolkningsdatasystemet.(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) Vid behov kan du begära rättelse av felaktiga anteckningar.