Kom ihåg att uppdatera dina personuppgifter

Om du är finsk medborgare och bor utomlands är du skyldig att uppdatera dina personuppgifter. Anmäl ändringar till befolkningsdatasystemet i Finland som förvaltas av magistraten. Dessa uppgifter omfattar bl.a. uppgifter om äktenskap, nyfödda barn och bostadsadress. Du kan lämna en anmälan antingen hos magistraten i din senaste hemkommun eller hos närmaste finska beskickning i ditt nuvarande bosättningsland. 

För att uppgifter ska kunna föras in i befolkningsdatasystemet på basis av en utländsk handling ska för handlingen (t.ex. födelseattest, vigselattest eller dödsattest) skaffas en apostille eller handlingen ska på annat sätt legaliseras. En apostille kan skaffas i stater som anslutit sig till den s.k. Haagkonventionen  av den myndighet som i den staten fått i uppgift att utfärda apostiller.

Om det inte går att få en apostille ska en utländsk handling legaliseras på annat sätt. Legarisering på annat sätt sker i regel så att du skaffar legaliseringsstämplar till handlingen både från utrikesministeriet i det land som utfärdat handlingen och därefter från den finska beskickningen i det landet.

Eftersom intyget i allmänhet har avfattats på det lands språk som utfärdat intyget ska det översättas av en auktoriserad translator till antingen finska, svenska eller engelska. En översättning som gjorts utomlands ska vara legaliserad.

Ytterligare uppgifter på magistratens webbplats – Anvisningar till utlandsfinländare.

Granska dina uppgifter

Om du vill kan du granska vilka uppgifter om dig som lagrats i befolkningsdatasystemet. Vid behov kan du begära rättelse av felaktiga anteckningar.