Understatssekreterare (Interna och Externa Tjänster)

Understatssekreterare

Rättstjänsten, konsulära tjänster, protokolltjänster, administrativa tjänster och ekonomienheten

Bistår ministern och statssekreteraren som är kanslichef vid handläggningen av uppgifter som ankommer på statssekreteraren som är kanslichef, främjar och samordnar utrikesministeriets och andra myndigheters verksamhet vid skötseln av internationella ärenden, samordnar handläggningen inom ministeriet av de uppgifter som hör till den egna uppgiftsbilden och följer särskilt med de avdelningar som är centrala med tanke på den egna uppgiftsbilden.

E-post

  • avspalsan@gov.fi

Postadress

Utrikesministeriet
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Maringatan 22
00160
HELSINGFORS
FINLAND

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597392008
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Personal

Pekka Puustinen
Understatssekreterare
Interna och Externa Tjänster
  • +358 295 350 228
Salla Romakkaniemi
Tjänstemannasekreterare
  • +358 295 350 314
Eija Gaiani
Ledningssekreterare
  • +358 295 350 678
Anne Sipiläinen
Ambassadör
reformering utrikesförvaltningen
  • +358 295 350 148

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@gov.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.