Understatssekreterare (Interna och Externa Tjänster)

Understatssekreterare

Rättstjänsten, konsulära tjänster, protokolltjänster, administrativa tjänster och ekonomienheten

Bistår ministern och statssekreteraren som är kanslichef vid handläggningen av uppgifter som ankommer på statssekreteraren som är kanslichef, främjar och samordnar utrikesministeriets och andra myndigheters verksamhet vid skötseln av internationella ärenden, samordnar handläggningen inom ministeriet av de uppgifter som hör till den egna uppgiftsbilden och följer särskilt med de avdelningar som är centrala med tanke på den egna uppgiftsbilden.

E-mail

  • avs-pal@formin.fi

Postaddress

Utrikesministeriet
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Södra Esplanaden 4
00130
HELSINGFORS
FINLAND

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597392008
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Pirkko Hämäläinen
Pirkko Hämäläinen
Understatssekreterare
intern och extern service
  • +358 295 351 429
  • +358 9 160 550 20
CV
Lauri Aaltonen
Ambassadör, koordinator för utvecklingsprojekten
  • +358 295 351 044
Virpi Kukkasniemi-Leino
Tjänstemannasekreterare
  • +358 295 351 081

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.