Sanktioner och Rysslands anfallskrig mot Ukraina

EU har reagerat på Rysslands anfallskrig mot Ukraina genom heltäckande sanktioner mot Ryssland. Åtgärderna har samordnats i nära samarbete med EU:s viktiga partner, till exempel USA. Som ett EU-land deltar Finland i att bereda, godkänna och genomföra sanktionerna.

EU har beredskap att utöka sanktionerna eftersom de har effekt. Sanktionerna och andra åtgärder av aldrig tidigare skådad omfattning vittnar om ett enat EU och EU:s kraftfulla fördömande av Rysslands agerande.

Sanktionerna

De sanktioner som EU har godkänt gäller finanssektorn, energisektorn, transportsektorn och tekniköverföring. Inom finanssektorn har man bland annat infört förbud mot export av sedlar utfärdade i euro och förbud mot finansiering av ryska staten, regeringen och centralbanken. Ryska banker har också avstängts från det internationella SWIFT-systemet.

Det är också förbjudet att exportera vissa lyxvaror till Ryssland, och det har införts importförbud från Ryssland till EU av järn- och stålvaror.

Därtill har man förbjudit vissa ryska statsägda mediekanalers verksamhet för att förhindra spridningen av desinformation.

Sanktionerna mot personer och enheter har utvidgats betydligt. På sanktionslistan har det också införts politiska och militära beslutsfattare, aktörer som sprider desinformation och ekonomiska påverkare. Ett stort antal ryska företag inom bland annat vapenindustrin finns med på sanktionslistan.

I enlighet med EU:s gemensamma riktlinje har Finland stängt luftrummet för ryska flygplan. Förbudet gäller dock inte till exempel nödlandningar eller överflygningar i en nödsituation.

Sanktionerna mot Belarus har också utvidgats. Belarusiskt territorium har använts i attacken mot Ukraina, vilket betyder att Belarus betraktas som delaktigt i invasionen.

På grund av den illegala annekteringen av Krim och konflikten i östra Ukraina har EU sedan 2014 påfört Ryssland sanktioner och utvidgat dem efter hand.

Sanktioner mot Ryssland och Belarus

Aktuella sanktioner mot Ryssland och Belarus:

Sanktioner i kronologisk ordning

 1. 24.2.2022: EU har beslutat om nya sanktioner på grund av Rysslands agerande
 2. 26.2.2022: EU har beslutat om nya omfattande sanktioner på grund av Rysslands agerande
 3. 28.2.022: EU har beslutat om nya sanktioner på grund av Rysslands agerande
 4. 2.3.2022: EU har beslutat om nya sanktioner på grund av Rysslands agerande
 5. 4.3.2022: EU har beslutat om nya sanktioner mot Belarus på grund av landets medverkan i attacken mot Ukraina
 6. 9.3.2022: EU har beslutat om nya sanktioner mot Ryssland och Belarus
 7. 16.3.2022: EU enades om nya sanktioner mot Ryssland
 8. 8.4.2022: EU:s femte sanktionspaket påför nya exportrestriktioner mot Ryssland
 9. 9.4.2022: EU enades om nya sanktioner mot Ryssland
 10. 13.4.2022: Sanktioner mot Ryssland: vägtransporter i EU och fartygs tillträde till hamnar
 11. 3.6.2022: EU:s sjätte sanktionspaket mot Ryssland träder i kraft
 12. 21.7.2022: Nya EU-sanktioner mot Ryssland träder i kraft
 13. 6.10.2022: EU förbjuder oljeleveranser, utökar export- och importrestriktionerna och ingriper i kringgående av sanktioner
 14. 22.12.2022: EU ska utvidga sina sanktioner på grund av Rysslands fortsatta anfallskrig
 15. 25.2.2023: EU ska utvidga sina sanktioner på grund av Rysslands fortsatta anfallskrig mot Ukraina