Sanktioner mot cyberattacker

Bakgrund

Läs sökanvisningarna innan du öppnar länkarna till rättsakterna.

Sanktionerna grundar sig på rådets beslut (Gusp) 2019/797(Länk till en annan webbplats.) och förordning (EU) 2019/796(Länk till en annan webbplats.).

Innehållet i huvuddrag

Frysning av tillgångar

Tillgångar som tillhör de nämnda personer och samfunden, som är ansvariga för cyberattacker som utgör ett externt hot för unionen eller dess medlemsstater eller cyberattacker mot tredjeländer eller internationella organisationer samt främjande av cyberattacker, ska frysas, och det är förbjudet att överlåta tillgångar eller ekonomiska resurser till dem.

Reserestriktioner

De nämnda personerna och samfunden, som är ansvariga för cyberattacker som utgör ett externt hot för unionen eller dess medlemsstater eller cyberattacker mot tredjeländer eller internationella organisationer samt främjande av cyberattacker, ska nekas inresa och transitering.