Representationer vid internationella organisationer

De diplomatiska beskickningarna omfattar även ständiga och särskilda representationer vid internationella organisationer och samarbetsorgan.