Enheten för hållbar handel

E-post

  • kpo-30@formin.fi

Personal

Mari Carlson
Handelssekreterare
  • +358 295 351 860
Lauri Kangasniemi
Handelssekreterare
  • +358 295 535 0262
Eeva Lahti
  • +358 295 350 273
Mika Vehnämäki
Handelsråd
  • +358 295 350 984
Kent Wilska
Handelsråd
  • +358 295 351 522

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.