Enheten för hållbar handel

Enheten för hållbar handel har följande ansvarsområden:

 • handel och miljö/klimat, inklusive cirkulär ekonomi; energi och råvaror i handelsavtal; gränsjusteringsmekanismen för koldioxid; reformen av subventioner till fossila bränslen; Världshandelsorganisationens (WTO) arbete för handel och miljömässig hållbarhet, inklusive kommittén för handel och miljö
 • handel och arbetslivsnormer; ansvarsfull affärsverksamhet, inklusive arbete mot korruption; jämställdhet mellan kvinnor och män i handelsavtal
 • EU:s allmänna preferenssystem (GSP)
 • ärenden som gäller handel och utveckling samt multilaterala organisationer som sköter sådana ärenden: FN:s organisation för industriell utveckling (UNIDO), Internationella handelscentret (ITC), programmet Enhanced Integrated Framework, Advisory Centre on WTO Law (ACWL), FN:s konferens om handel och utveckling (UNCTAD), FN-programmet Global Compact, WTO:s kommitté för handel och utveckling och WTO:s tekniska bistånd
 • allmän samordning kring Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och nationell samordning av OECD-ärenden
 • G7- och G20-grupperna, Världsekonomiskt forum (World Economic Forum, WEF), FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE)
 • analysarbete och forsknings- och utredningsuppgifter som har samband med handelspolitiken
 • regionalt ansvar: Afrika och Mellanöstern, Latinamerika

E-post

 • kpo-30@formin.fi

Personal

Kent Wilska
Enhetschef
 • +358 295 351 522
Eeva Lahti
Ansvarig tjänsteman
 • +358 295 350 372
Lauri Kangasniemi
Handelssekreterare
 • +358 295 535 0262
Linda Piirto
Handelsråd
 • +358 295 350 420
Antti Piispanen
Handelsråd
 • +358 295 351 493
Malena Sell-Myllyoja
Handelssekreterare
 • +358 295 350 996

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.