Finansiering och stöd

Utrikesministeriet beviljar bidrag för projekt till exempel till civilsamhällesorganisationer, statliga institutioner, högskolor och företag. De olika stödformerna har alla olika principer och anvisningar.