Finansiering och stöd

16.03.2021

Utrikesministeriet beviljar bidrag för projekt till exempel till civilsamhällesorganisationer, statliga institutioner, högskolor och företag. De olika stödformerna har alla olika principer och anvisningar.