Enheten för Team Finland export främjande

E-post

  • kpo-50@formin.fi

Personal

Stefan Lindström
Ledande sakkunnig
Juha Markkanen
Ledande sakkunnig
  • +358 295 350 730
Taran Möttönen
Systemansvarig
  • +358 295 351 444
Ritva Naumanen
Biträdande ansvarig tjänsteman
  • +358 295 350 856
  • +358 50 440 8284
Jyrki Nissilä
Ledande sakkunnig
Salla Pietarinen
Biträdande ansvarig tjänsteman
  • +358 295 350 570
Sanna Selin
Ambassadråd
Ansvarig tjänsteman
  • +358 295 350 612

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.