Utrikesministeriet

Utrikesministeriet främjar Finlands och finländarnas säkerhet och välfärd och arbetar för en säker och rättvis värld.


I fokus för utrikesministeriets verksamhet finns utrikes- och säkerhetspolitiken samt utrikespolitiskt betydelsefulla internationella frågor och internationella relationer i allmänhet. Utrikesministeriet skall också bistå andra förvaltningsgrenar vid samordningen av internationella frågor.

Utrikesministeriets förvaltningsområde – ministeriet och representationsnätet med sina nästan hundra utlandsmyndigheter – betjänar finländarna, det finländska näringslivet och samhället, republikens ledning och riksdagen.

Se utrikesministeriets ansvarsområden alfabetiskt.

Utrikesministeriets organisation

I statsminister Petteri Orpos regering finns tre ministrar med ansvarsområden som hör till utrikesministeriet:

 • utrikesminister Elina Valtonen
 • utrikeshandels- och utvecklingsminister Ville Tavio och
 • frågor om nordiskt samarbete utvecklingsminister Anna-Maja Henriksson.

Utrikesministeriet leds av utrikesministern, som är chef för ministeriet. Utrikesministeriets högsta tjänstemannaledning består av en statssekreterare som är kanslichef och av fyra understatssekreterare.

Utrikesministeriets organisation som bild, innehållet förklaras på sidan.

Utrikesministeriet är indelat i åtta avdelningar. För den politiska samordningen svarar politiska avdelningen, avdelning för internationell handel och utvecklingspolitiska avdelningen.

Fyra avdelningar är indelade efter region: Europaavdelningen, östavdelningen, avdelningen för Amerika och Asien och avdelningen för Afrika och Mellanöstern.

De ambulerande ambassadörerna verkar på avdelningarna och är placerade i den enhet till vars region ambassadörens verksamhetsområde hör.

Vid utrikesministeriet finns dessutom en kommunikationsavdelning.

Utanför indelningen i avdelningar finns det dessutom

 • en rättstjänst
 • konsulärä tjänster
 • protokolltjänster
 • administrativa tjänster
 • en ekonomienhet
 • en enhet för intern revision
 • en enhet för planering och forskning
 • en nationell säkerhetsmyndighet samt
 • en enhet för utvärdering av utvecklingssamarbetet.

Till utrikesförvaltningens organisation hör utrikesministeriet och underlydande finländska beskickningar i utlandet.