Utrikesministeriet

11.04.2019

Utrikesministeriet främjar Finlands och finländarnas säkerhet och välfärd och arbetar för en säker och rättvis värld.


I fokus för utrikesministeriets verksamhet finns utrikes- och säkerhetspolitiken samt utrikespolitiskt betydelsefulla internationella frågor och internationella relationer i allmänhet. Utrikesministeriet skall också bistå andra förvaltningsgrenar vid samordningen av internationella frågor.

Utrikesministeriets förvaltningsområde – ministeriet och representationsnätet med sina nästan hundra utlandsmyndigheter – betjänar finländarna, det finländska näringslivet och samhället, republikens ledning och riksdagen.

Se utrikesministeriets ansvarsområden alfabetiskt.

Utrikesministeriets organisation

I statsminister Sanna Marins regering finns tre ministrar med ansvarsområden som hör till utrikesministeriet:

 • utrikesminister Pekka Haavisto
 • utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari och
 • ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist

Utrikesministeriet leds av utrikesministern, som är chef för ministeriet. Utrikesministeriets högsta tjänstemannaledning består av en statssekreterare som är kanslichef och av fyra understatssekreterare.

Utrikesministeriet är indelat i åtta avdelningar. För den politiska samordningen svarar politiska avdelningen, avdelningen för externa ekonomiska relationer och utvecklingspolitiska avdelningen.

Fyra avdelningar är indelade efter region: Europaavdelningen, östavdelningen, avdelningen för Amerika och Asien och avdelningen för Afrika och Mellanöstern.

De ambulerande ambassadörerna verkar på avdelningarna och är placerade i den enhet till vars region ambassadörens verksamhetsområde hör.

Vid utrikesministeriet finns dessutom en kommunikationsavdelning.

Utanför indelningen i avdelningar finns det dessutom

 • en rättstjänst
 • allmänhetstjänster
 • protokolltjänster
 • administrativa tjänster
 • en ekonomienhet
 • en enhet för intern revision
 • en enhet för planering och forskning
 • en nationell säkerhetsmyndighet samt
 • en enhet för utvärdering av utvecklingssamarbetet.

Till utrikesförvaltningens organisation hör utrikesministeriet och underlydande finländska beskickningar i utlandet.