Nödsituationer utomlands

Det är beskickningarnas skyldighet att ge råd, vägleda och hjälpa dem som råkat illa ut på utlandet.