Behandling av personuppgifter när du använder våra elektroniska tjänster

Vi tar emot ett stort antal brev, respons, frågor och begäran om information som är riktade till ministeriet eller ministrarna, och som skickas av privatpersoner, intressegrupper och medierna. Alla medborgarbrev och andra förfrågningar som innehåller kontaktuppgifter sparas i vårt ärendehanteringssystem.

På vår webbplats och i vår e-tjänst finns elektroniska blanketter med hjälp av vilka du kan inleda ärenden som hör till utrikesministeriets behörighet, till exempel anmäla misstanke om missbruk av medel i utvecklingssamarbetet, sända en förfrågan om personuppgifter utomlands eller utnyttja de rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen. Du kan också inleda ett ärende genom att skicka e-post till vårt registratorskontor.

På vår webbplats kan du beställa meddelanden med reseinformation om ett visst land. Du kan göra en reseanmälan och informera utrikesministeriet om en planerad resa eller permanent flytt utomlands på webbplatsen reseanmalan.fi (läs mer under Vid resor och konsulära tjänster). 

Du kan kommentera våra bloggtexter, våra Twitter-meddelanden, Facebook-inlägg och Instagram-uppdateringar. När du kommenterar våra inlägg i sociala medier sparar vi inte dina personuppgifter i vårt ärendehanteringssystem, utan de syns enbart på den aktuella webbplatsen eller appen.

Vilka personuppgifter som vi sparar beror på vilken webbplats eller app du använder och/eller vilka uppgifter du själv har gett oss till exempel när du kontaktat oss.

Besök på vår webbplats

Vår webbplats är öppen för alla och kräver ingen registrering. Inga sådana uppgifter samlas in med hjälp av vilka enskilda användare kan identifieras. En IP-adress kan emellertid i vissa fall anses vara en personuppgift.

Utöver IP-adresser samlar vi in allmän statistik som används för att utveckla webbplatsen. Dessa uppgifter är nedladdade sidor, tidpunkt samt webbläsare och operativsystem.

På vissa sidor på webbplatsen finns inbäddade tredjepartsapplikationer, till exempel flöden från sociala medier, videor eller poddar. I dessa applikationer används kakor, som förmedlar information om nedladdningen av sidan till en tredje part. 

Vad vår behandling baserar sig på

Vi behandlar dina personuppgifter för att utföra våra lagstadgade skyldigheter i utrikesförvaltningen och för skötseln av uppgifter av allmänt intresse. Vår hantering av personuppgifter grundar sig på artikel 6.1 c och e i dataskyddsdirektivet (EU 2016/679).
 
Utrikesministeriets och Finlands beskickningars uppgifter fastställs bland annat i 

  • lagen om utrikesförvaltningen
  • statsrådets förordning om utrikesministeriet
  • lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
  • förordningen om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet
  • förvaltningslagen
  • lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet

 Överföring av personuppgifter

Vi överlåter i regel inte dina personuppgifter och vi lämnar inte ut dem utanför EU eller EES-området.

Vi kan överlåta dina uppgifter till en utomstående organisation i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Uppgifter och handlingar är offentliga, om de inte uttryckligen är sekretessbelagda enligt lag. 

Vi lämnar inte ut dina uppgifter för direktmarknadsföring, marknads- eller opinionsundersökningar.

Dina dataskyddsrättigheter

Du vet väl att dataskyddsförordningen ger dig rättigheter som gäller behandlingen av dina personuppgifter? Läs mer om dina dataskyddsrättigheter här

Mer information

Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter inom utrikesförvaltningen, kan du kontakta vårt dataskyddsombud på adressen tietosuoja(at)formin.fi.