Man ingriper mot missbruk i utvecklingssamarbetet

Utvecklingssamarbete sker i svåra förhållanden – i länder där förvaltningen inte fungerar, människor lever i extrem fattigdom och korruption är ett betydande problem. Riskerna i samarbetet utvärderas och följs upp noggrant, men ibland förverkligas de trots alla försiktighetsåtgärder.

En vakt tittar på monitorer.
Foto: AdobeStock

Alla som utför utvecklingssamarbete har en skyldighet att meddela utrikesministeriet om de upptäcker eller misstänker missbruk. Alla misstankar om missbruk utreds omsorgsfullt och systematiskt enligt de interna anvisningarna. I juni 2014 tog ministeriet i bruk en elektronisk tjänst genom vilken vem som helst kan anmäla om man misstänker missbruk av medel för utvecklingssamarbete.

Utrikesministeriet utreder alla misstankar och de medel som missbrukats återkrävs. År 2022 fattade man beslut om återkrav av totalt 287 486 euro. Misstankar anmäls till statens revisionsverk. Misstänkta brott anmäls också till polisen.

Ministeriet får årligen kännedom om ca 20–25 misstänkta fall av missbruk av medel för utvecklingssamarbete. Ofta är det inte fråga om uppsåtligt missbruk utan om brister i bokföringen eller rapporteringen. I de flesta fall får man en tillräcklig tilläggsutredning från den aktör som är föremål för misstankarna, misstankarna konstateras av andra skäl vara grundlösa eller medlen returneras till utrikesministeriet utan återkrav.

Misstänker du missbruk av medel?

Om du misstänker missbruk av medel för utvecklingssamarbete, såsom mutbrott, förskingring eller andra förfaranden som strider mot villkoren för biståndet, kan du anmäla det via vår elektroniska tjänst.