Missbruk åtgärdas

Utvecklingssamarbetet utförs under svåra förhållanden – i länder där den offentliga förvaltningen inte fungerar, där människor lever i extrem fattigdom och korruptionen orsakar problem. De risker som arbetet involverar bedöms och övervakas noggrant, men ibland realiseras riskerna trots alla förbyggande åtgärder.

En vakt tittar på monitorer.
Foto: AdobeStock

Alla som arbetar med utvecklingssamarbete har en skyldighet att meddela utrikesministeriet om de upptäcker eller misstänker missbruk. I juni 2014 tog ministeriet dessutom i bruk en elektronisk tjänst där vem som helst kan meddela om de misstänker missbruk av medel för utvecklingssamarbete. Utrikesministeriet reder ut alla misstankar och felanvända medel återkrävs. Misstankar meddelas till Statens revisionsverk och vid behov görs också en anmälan till polisen.

Utrikesministeriet delges årligen kring 20-25 misstankar om missbruk av utvecklingsmedel. Oftast är det inte frågan om avsiktligt missbruk utan om fel i bokföringen eller rapporteringen. I de flesta fallen får man en tillräcklig utredning av den misstänkta eller så visar sig misstanken obefogad, eller så återbetalas medlen till utrikesministeriet utan återkrav. 2020 fattades beslut om att återkräva 151 550 euro.

Korruption bekämpas med utvecklingssamarbete

Med hjälp av utvecklingssamarbete stöds korruptionsbekämpning. God förvaltning kan bland annat främjas genom att man stärker parlamentets och myndigheternas övervakningsansvar och genom att man förbättrar tillgången till offentlig information och allmänhetens möjligheter att kräva information om utvecklingsprogrammens resultat och resurser.

Hösten 2012 publicerade utrikesministeriet en handbok mot korruption för alla som arbetar med utvecklingssamarbete. Boken ger verktyg för ett framgångsrikt utvecklingssamarbete också under svåra omständigheter.

Misstänker du missbruk av utvecklingsmedel?

Om du misstänker missbruk av utvecklingssamarbetsmedel, såsom korruption, förräderi eller annat förfarande som bryter mot villkoren för understöd, kan du anmäla om det via vår elektroniska tjänst.