Krishantering i Afghanistan

Finland stöder också Afghanistans stabilitet genom civil och militär krishantering. Finland deltar i insatsen Resolute Support under försvarsalliansen Natos ledning och var aktivt med i EU:s polisinsats EUPOL (European Union Police Mission in Afganistan).

Civil krishantering

EU:s civila krishanteringsinsats EUPOL (European Union Police Mission in Afghanistan) pågick 2007–2016. Finland har under årens lopp varit en av de länder som bidragit med flest experter till insatsen. Finländare har också arbetat i insatsen ledning.

EUPOLin ja Kriisinhallintakeskus CMC:n järjestämältä kurssilta valmistunut sisäministeriön opetus- ja koulutusosaston johtaja Gul Nabi Ahmadzai (vas.) ja EUPOLin johtaja Jukka Savolainen (oik.).

Chefen för det afghanska inrikesministeriets utbildningsavdelning Gul Nabi Ahmadzai (t.v.), som deltog i Eupols och Krishanteringscentret CMC:s kurs, och Eupols tidigare chef Jukka Savolainen (t.h.).

Insatsens grundläggande uppgift var att stödja polisverksamheten och rättsstatsutvecklingen som ett led i en övergripande reform av landets säkerhetssektor. Särskils uppmärksamhet fästes vid de mänskliga rättigheterna och jämställdheten. Internationella experter agerade rådgivare i den strategiska utvecklingen av det afghanska inrikesministeriet, åklagarmyndigheten och polisväsendet.

Finländska experter har också arbetat vid kontoret för EU:s särskilda sändebud, vid Natos civila representants kontor i Kabul och vid Tysklands civila representants kontor i norra Afghanistan.

Militär krishantering

Finland deltar i krishanteringsinsatsen Resolute Support under Natos ledning. Insatsen inleddes den 1 januari 2015 med en kapacitet på ca 12 000 soldater. Insatsen är koncentrerad till fyra regionala center och Kabul. Beslutet om att Finland skulle delta i Resolute Support fattades i december 2014. 40 finländska soldater tjänstgör vid insatsens multinationella staber i Kabul, vid staben för det norra kommandot i Mazar-e-Sharif samt i rådgivningsuppgifter.

Suomalainen rauhanturvaaja keskustelee tulkin välityksellä afgaanimiehen kanssa. Kuva: Sam Karvonen

En finländsk fredsbevarare samtalar med en afgansk man genom tolk. Foto: Sam Karvonen

Innan Resolute Support deltog Finland i Natos krishanteringsinsats ISAF (International Security Assistance Force) 2002–2014. ISAF hade som uppgift att stödja den afghanska regeringen i att stabilisera säkerhetsläget. Resolute Support ska utbilda, stödja och ge råd åt de afghanska säkerhetsstyrkorna (ANSF) på strategiskt plan och stödja landets säkerhetsstrukturer. Insatsen har som mål att höja kapaciteten hos de afghanska säkerhetsstyrkorna och förbättra säkerhetsstrukturerna så att de självständigt och kompetent kan bevara säkerhetsläget stabilt med respekt för principerna om god förvaltning och de mänskliga rättigheterna.

Mer information: Resolute Support Mission in Afghanistan

Vem tjänstgör i Afghanistan?

Det är i första hand reservister som rekryteras till Afghanistan, liksom till andra militär krishanteringsinsatser. De erfarna finländska reservisterna har olika utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet och företräder det finländska samhällets hela spektrum. Det är en stor fördel i samarbetet med till exempel lokalbefolkningen, förvaltningen och civilsamhällesorganisationer.

En del värnpliktiga utbildas för internationella uppdrag redan medan de är beväringar. De som väljs ut till insatserna får också introduktionsutbildning om insatsen och sitt uppdrag.

Det är Krishanteringscentret (CMC) som sköter rekryteringen till uppdrag inom civil krishantering. CMC är också statlig arbetsgivare för dem som sköter expertuppdrag.