Krishantering i Afghanistan

Finland stöder också Afghanistans stabilitet genom civil och militär krishantering. Finland deltar i insatsen Resolute Support under försvarsalliansen Natos ledning och var aktivt med i EU:s polisinsats EUPOL (European Union Police Mission in Afganistan).

Militär krishantering

Finland deltar i Natos krishanteringsinsats Resolute Support, som inleddes den 1 januari 2015. Till insatsen hör ca 16 000 soldater och den fokuserar på fyra regionala städer samt Kabul. Finland deltar för närvarande med ca 60 soldater. De finländska trupperna är koncentrerade till det norra kommandoområdet Mazar-e-Sharif där finländare bland annat arbetar med rådgivning, utbildning och befälsuppdrag.

Före Resolute Support deltog Finland i den Natoledda krishanteringsinsatsen ISAF 2002–2014. ISAF hade som uppdrag att stödja den afghanska regeringen i att stabilisera landets säkerhetsläge. ​​​​Resolute Support ska utbilda, stödja och ge råd åt de afghanska säkerhetsstyrkorna (ANSF) på strategiskt plan och stödja landets säkerhetsstrukturer. Insatsen har som mål att höja kapaciteten hos de afghanska säkerhetsstyrkorna och förbättra säkerhetsstrukturerna så att de självständigt och kompetent kan bevara säkerhetsläget stabilt med respekt för principerna om god förvaltning och de mänskliga rättigheterna.

Mer information: Resolute Support Mission in Afghanistan(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Civil krishantering

EU:s civila krishanteringsinsats EUPOL (European Union Police Mission in Afghanistan) pågick 2007–2016. Finland har under årens lopp varit en av de länder som bidragit med flest experter till insatsen. Finländare har också arbetat i insatsen ledning.

Insatsens grundläggande uppgift var att stödja polisverksamheten och rättsstatsutvecklingen som ett led i en övergripande reform av landets säkerhetssektor. Särskils uppmärksamhet fästes vid de mänskliga rättigheterna och jämställdheten. Internationella experter agerade rådgivare i den strategiska utvecklingen av det afghanska inrikesministeriet, åklagarmyndigheten och polisväsendet. Efter att insatsen avslutades har Europeiska kommissionens småskaliga stödprojekt fortsatt verksamheten.

Finländska experter har också arbetat vid kontoret för EU:s särskilda sändebud, vid Natos civila representants kontor i Kabul och vid Tysklands civila representants kontor i norra Afghanistan.

Vem tjänstgör i Afghanistan?

Det är i första hand reservister som rekryteras till Afghanistan, liksom till andra militär krishanteringsinsatser. De erfarna finländska reservisterna har olika utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet och företräder det finländska samhällets hela spektrum. Det är en stor fördel i samarbetet med till exempel lokalbefolkningen, förvaltningen och civilsamhällesorganisationer.

En del värnpliktiga utbildas för internationella uppdrag redan medan de är beväringar. De som väljs ut till insatserna får också introduktionsutbildning om insatsen och sitt uppdrag.

Det är Krishanteringscentret (CMC)(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) som sköter rekryteringen till uppdrag inom civil krishantering. CMC är också statlig arbetsgivare för dem som sköter expertuppdrag.