Krishantering i Afghanistan

Finland har stött Afghanistans stabilitet förutom genom utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd, även genom civil och militär krishantering. Finland deltog 2015–2020 i insatsen Resolute Support under försvarsalliansen Natos ledning och var aktivt med i EU:s polisinsats EUPOL (European Union Police Mission in Afghanistan).

Militär krishantering

Finland deltog 2015–2021 i Natos krishanteringsinsats Resolute Support, som inleddes den 1 januari 2015. Insatsens uppgift var att stödja den afghanska regeringen i att skapa och upprätthålla en trygg miljö för återuppbyggnad i landet och stärka dess demokratiska strukturer.

Syftet med insatsen var att utbilda, stödja och ge råd till Afghanistans säkerhetsstyrkor (ANSF) på strategisk nivå och stödja landets säkerhetsstrukturer. Målet var att de afghanska säkerhetsstyrkorna och säkerhetsstrukturerna skulle nå en sådan nivå att de självständigt och trovärdigt skulle vara i stånd att hålla säkerhetsläget i landet stabilt med iakttagande av principerna för god förvaltning och med respekt för de mänskliga rättigheterna. Insatsens stöd riktades till ministerier, förvaltning och säkerhetsmyndigheter på hög nivå. I uppgifterna ingick inte deltagande i stridsverksamhet.

Före Resolute Support deltog Finland i den Natoledda krishanteringsinsatsen ISAF 2002–2014. ISAF hade som uppdrag att stödja den afghanska regeringen i att stabilisera landets säkerhetsläge.

Ytterligare information: Resolute Support Mission in Afghanistan (2015-2021)(Länk till en annan webbplats.)

Civil krishantering

EU:s civila krishanteringsinsats EUPOL (European Union Police Mission in Afghanistan) pågick 2007–2016. Finland har under årens lopp varit ett av de länder som bidragit med flest experter till insatsen. Finländare har också arbetat i insatsen ledning.

Insatsens grundläggande uppgift var att stödja polisverksamheten och rättsstatsutvecklingen i Afghanistan som en del av den övergripande reformen av landets säkerhetssektor. Det fästes särskild uppmärksamhet vid de mänskliga rättigheterna och jämlikhetsaspekterna. Internationella experter är rådgivare i den strategiska utvecklingen av Afghanistans inrikesministerium, åklagarväsende och poliskår. Efter att insatsen avslutades har verksamheten fortsatt genom ett småskaligt stödprojekt av Europeiska kommissionen.

I Afghanistan har finländska experter i civil krishantering arbetat förutom i EUPOL, också vid kontoret för EU:s särskilda sändebud, vid Natos civila representants kontor i Kabul och vid Tysklands civila representants kontor i norra Afghanistan.