Utvecklingspolitiska avdelningen

Följande ansvarsområden hör till utvecklingspolitiska avdelningens uppgifter:

 • Finlands internationella utvecklingspolitik, utvecklingssamarbetspolitik, samt utvecklingsfinansiering och humanitär finansiering
 • helhetsplanering och uppföljning av utvecklingssamarbetet, verksamhets- och ekonomiplanering, beredning av budgeten, ekonomiförvaltning samt statistikföring och rapportering
 • övervakning, utveckling och rådgivning när det gäller utvecklingssamarbetets kvalitet samt utvecklingsforskning
 • utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete inom EU och OECD
 • frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete, stöd till internationella frivilligorganisationer till den del de inte hör till någon annan verksamhetsenhet
 • Finnfund, räntestödspolitik och affärspartnerskap
 • FN:s utvecklingsfrågor, FN:s operativa utvecklingsprogram och -fonder
 • de utvecklingspolitiska dimensionerna i ärenden som gäller handel och utveckling samt utvecklingssamarbete som stöder handel
 • institutioner för utvecklingsfinansiering, utvecklingsländernas skuldfrågor och innovativa finansieringsmekanismer
 • hållbar utveckling och internationell miljöpolitik samt finansiering som hänför sig hit
 • humanitär biståndspolitik och humanitärt bistånd
 • planering och styrning av biträdande expertverksamhet
 • internationella överenskommelser, författningsberedning och andra rättsliga frågor som hänför sig till avdelningens uppgifter.

Telefonväxel

 • +358 295 350 000

Besöksadress

Laivastokatu 22
G-talo, 3. krs
00160
HELSINKI
FINLAND

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597392301
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@gov.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.