Administrativa tjänster

Till administrativa tjänster hör:

 • personalförvaltning
 • utveckling av personalens kompetens och arbetshälsa
 • informationshantering
 • IT- och systemtjänster
 • kommunikation
 • fastighets- och upphandlingsförvaltning
 • säkerhetsfrågor

Postadress

Administrativa tjänster
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Administrativa tjänster

Osaston hallinnollisista tehtävistä vastaavat virkamiehet toimivat apulaisosastopäällikön alaisina ja muodostavat oman hallintopalvelujen tiiminsä, jolla on oma tiiminvetäjänsä. Tiimin tehtävät ovat:

 1. Henkilöstö- ja hallintopalvelut osastolle
 2. Taloushallintopalvelut osastolle
 3. Johdon assistenttipalvelut
 4. Osastotason tapahtumajärjestelyt

Personal

Minna Vartiainen
Administrationsansvarig
 • +358 295 351 069
Isa Jay
Administrationsansvarig
 • +358 295 350 800

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@gov.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.