Administrativa tjänster

Till administrativa tjänster hör:

 • personalförvaltning och personalutveckling
 • arbetsskydd och arbetshälsa
 • allmän förvaltning
 • samordning av förändringar i utrikesrepresentationen och ärenden som rör honorärkonsuler
 • fastighetsförvaltning, arbetsutrymmen
 • IT-tjänster, dokumenthantering, utveckling av informationsförvaltningen, kommunikationscentralen och biblioteket
 • kontorstjänster och materialförvaltning
 • säkerhetsfrågor och Nationella säkerhetsmyndigheten (NSA).

Postadress

Administrativa tjänster
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Administrativa tjänster

Liisa Levänen
Teamledare, administration
 • +358 295 350 188
Anne Välimaa
Administrationsansvarig
 • +358 295 351 391
Piritta Kaartio
Administrationsansvarig
 • +358 295 351 116

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.