Administrativa tjänster

Till administrativa tjänster hör:

 • personalförvaltning och personalutveckling
 • arbetsskydd och arbetshälsa
 • allmän förvaltning
 • samordning av förändringar i utrikesrepresentationen och ärenden som rör honorärkonsuler
 • fastighetsförvaltning, arbetsutrymmen
 • IT-tjänster, dokumenthantering, utveckling av informationsförvaltningen, kommunikationscentralen och biblioteket
 • kontorstjänster och materialförvaltning
 • säkerhetsfrågor och Nationella säkerhetsmyndigheten (NSA).

Postadress

Administrativa tjänster
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Administrativa tjänster

Osaston hallinnollisista tehtävistä vastaavat virkamiehet toimivat apulaisosastopäällikön alaisina ja muodostavat oman hallintopalvelujen tiiminsä, jolla on oma tiiminvetäjänsä. Tiimin tehtävät ovat:

 1. Henkilöstö- ja hallintopalvelut osastolle
 2. Taloushallintopalvelut osastolle
 3. Johdon assistenttipalvelut
 4. Osastotason tapahtumajärjestelyt

Personal

Lilian Bitar
Administrationsansvarig
 • +358 295 350 673
Anna Järvenpää
Assistent
 • +358 295 350 323
Ellen Mäkelä
 • +358 295 350 557

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.