Administrativa tjänster

Till administrativa tjänster hör:

  • personalförvaltning och personalutveckling
  • arbetsskydd och arbetshälsa
  • allmän förvaltning
  • samordning av förändringar i utrikesrepresentationen och ärenden som rör honorärkonsuler
  • fastighetsförvaltning, arbetsutrymmen
  • IT-tjänster, dokumenthantering, utveckling av informationsförvaltningen, kommunikationscentralen och biblioteket
  • kontorstjänster och materialförvaltning
  • säkerhetsfrågor och Nationella säkerhetsmyndigheten (NSA).

Postadress

Administrativa tjänster
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Administrativa tjänster

Liisa Levänen
Teamledare, administration
  • +358 295 350 188
Anne Välimaa
Administrationsansvarig
  • +358 295 351 391

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.