Finlands stöd i Afrika söder om Sahara är mångsidigt

Syftet med det regionala samarbetet är att påverka fenomen som överskrider nationsgränserna. I östra Afrika stöder Finland främjande av regional handel samt regional integration och fredsmedling. Dessutom fokuserar Finland på att främja cirkulär ekonomi, teknik och innovationer och stöder begränsning av och anpassning till klimatförändringarna.

Samarbete inom klimat och meteorologi i Östafrika

Meteorologiska institutets regionala projekt FINKERAT förbättrar beredskapen för extrema väderfenomen i Östafrika samt uppföljningen av luftkvaliteten i Kenya, Rwanda och Tanzania. Målet är att de meteorologiska instituten i Kenya, Rwanda och Tanzania ska kunna tillhandahålla mer effektiva väderprognoser som är närmare realtid, förvarnings- och luftkvalitetstjänster för samhällen, institutioner, näringsliv och politiska beslutsfattare. 

I projektet används teknik från Vaisala. Dessutom utvecklas förhandsvarningssystem och förebyggande verksamhet på samhällsnivå i samarbete med Finlands Röda Kors samt Röda Korset i Kenya, Rwanda och Tanzania. 

Indirekt kan hela 130 miljoner människor ha nytta av de förbättrade väder- och klimattjänsterna samt förhandsvarningssystemen. Finlands finansiering av projektet uppgår till totalt 2,5 miljoner euro åren 2022–2025.

Förnybar energi och arbetstillfällen

År 2010 startade Finland programmet EEP Africa(Länk till en annan webbplats.), som 2018 blev en fond som förvaltas av Nordiska utvecklingsfonden NDF(Länk till en annan webbplats.). Genom EEP Africa stöds nystartade företag som försöker lansera nya lösningar på marknaden för att höja energieffektiviteten och öka användningen av förnybar energi. Syftet med fonden är att öka de lokala samhällenas motståndskraft mot kriser, diversifiera möjligheterna till inkomstförvärv och skapa anständiga arbetstillfällen.

EEP Africa har främjat kvinnornas roll i produktionen av förnybar energi, gett 5,7 miljoner människor tillgång till energi, skapat 11 600 direkta nya arbetstillfällen och minskat utsläppen. 

Fonden EEP Africa är verksam i femton länder i Afrika. Den har fått internationellt erkännande och finansieras av – utöver Finland och NDF – Österrike, Schweiz, Island och Danmark. EEP Africa medverkar också i EU-initiativet Team Europe som syftar till att främja användningen av grön energi i Afrika. Finlands finansieringsandel åren 2023–2025 är 9,5 miljoner euro.

Cirkulär ekonomi och företagsverksamhet

Finland har inrättat ACEF-fonden för cirkulär ekonomi(Länk till en annan webbplats.) (African Circular Economy Facility) som är verksam åren 2022–2025 inom Afrikanska utvecklingsbanken.(Länk till en annan webbplats.) Syftet med denna fond inrättad tillsammans med Nordiska utvecklingsfonden NDF är att främja principerna för cirkulär ekonomi genom att utveckla regleringen av sektorn och stödja projekt för cirkulär ekonomi i små och medelstora företag. 

Fonden stärker Finlands ställning som föregångare inom cirkulär ekonomi och främjar finländska företags affärsmöjligheter i Afrika. Finlands finansieringsandel är 2 miljoner euro.

Digital omställning

Genom Finlands projekt ADGT (African Digital and Green Transition) stöds Finlands och finländska organisationers medverkan i programmeringsarbetet inom D4D-plattformen(Länk till en annan webbplats.). Genom projektet främjas samarbetet inom den digitala sektorn mellan EU och Afrikanska unionen och genomförandet av det år 2022 överenskomna investeringspaketet Global Gateway(Länk till en annan webbplats.)

Projektets syfte är att främja en minskning av de digitala klyftorna, stödja mänskliga rättigheter som utgångspunkt och utnyttja digitala innovationer samt främja en inkluderande och grön hållbar utveckling. Förhoppningen är också att projektet ska ha positiva effekter på finländska företags verksamhet i partnerländer i Afrika. Finland finansierar projektet med sammanlagt 1,3 miljoner euro åren 2023–2024.

Informationsförvaltning och gröna investeringar

Finland stöder en människoorienterad dataekonomi och utveckling av informationssamhället i Afrika genom projektet Data Governance in Sub-Saharan Africa. Projektet syftar bland annat till att stärka regleringen av dataskyddet, öka den gränsöverskridande datakommunikationen och främja gröna och säkra investeringar i datainfrastruktur. 

Utöver Finland deltar Europeiska kommissionen, Belgien, Frankrike, Tyskland och Estland i projektet. Den totala projektfinansieringen uppgår till cirka 60 miljoner euro, varav Finlands andel är 3 miljoner euro. 

Andra pågående regionala projekt som Finland finansierar med över en miljon euro: