Mångsidigt stöd i Afrika söder om Sahara

Genom att stödja regionalt samarbete kan Finland påverka gränsöverskridande teman. Finland stöder regional handel, regional integration och fredsmedling i östra Afrika. I södra Afrika fokuserar Finland på att främja vetenskap, teknologi och innovationer samt på att begränsa klimatförändringen.

Förnybar energi och arbetsplatser

Partnerskapsprogrammet för energi och miljö, Energy and Partnership Programme (EEP), som finansieras av Finland, har bidragit till att mer än 900 000 hushåll fått tillgång till förnybar energi i södra och östra Afrika. Med stöd av programmet har det också skapats drygt 8 000 arbetsplatser. 

Programmet genomförs i 15 afrikanska länder och syftet är att öka energisäkerheten. Samtidigt avser man att förbättra energieffektiviteten och lindra klimatförändringen.

Programmet finansierar olika projekt för förnybar energi och energieffektivitet. Det är huvudsakligen privata företag som genomför dem. Även civilsamhällesorganisationer har fått stöd. De projekt som ska finansieras väljs genom öppet ansökningsförfarande. När projekten väljs ut lägger vi särskild vikt vid projektets kvalitet och att erfarenheterna som projektet resulterar i kan utnyttjas i andra projekt inom energisektorn i regionen.

Finland är programmets huvudfinansiär. Även Nordiska utvecklingsfonden NDF, Storbritannien och Österrike är betydande finansiärer. Programmets tredje skede  inleds 2018.

Mera information om de projekt som finansierats inom programmet och om resultaten (på engelska).(Länk till en annan webbplats.)

Undersökningar och resultatrapporter som gäller EEP-programmet (på engelska)(Länk till en annan webbplats.).

Regionala projekt 2018 som Finland finansierade med över en miljon euro: