Prislista

Serviceavgifter från 1.2.2019

Pass och identitetskort

 

Pass

140 €

Snabbpass

160 €

Tillfälligt pass

175 €

Identitetskort

90 €

Identitetskort, samtidigt som pass

58 €

Inresetillstånd 

 

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

470 €

420 €

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare 

600 €

400 €

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

550 €

350 €

Uppehållstillstånd för studier

360 €

300 €

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig 

250 €

220 €

Schengenvisum

60 €

Schengenvisum för sökanden 6–11 år och för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Nordmakedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina.

35 €

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte

0 €

Medborgarskap

 

Medborgarskapsanmälan

200 €

150 €

Medborgarskapsanmälan för minderåriga 

100 €

80 €

Befrielsenansökan

480 €

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

50 €

Notarietjänster och annat

 

Intyg av notarius publicus 

30 €
Offentligt köpvittne 160 €
Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd 40 €