Finlands utvecklingssamarbete i Mellanöstern och Nordafrika

Finland's goal in the Middle East and North Africa is to support the area's stability and sustainable development. Finland's goal in the Middle East and North Africa is to support the area's stability and sustainable development. Finlands stöder regional stabilitet och hållbar utveckling i Mellanöstern och Nordafrika.

Genom regionalt utvecklingssamarbete stöds utvecklandet av jämlika samhällen samt hållbar och inkluderande ekonomisk tillväxt. Vi försöker i synnerhet stärka kvinnors ställning genom att främja deras politiska deltagande, ekonomiska verksamhet och samhällspåverkan. Finland understöder också nationella och lokala insatser för bättre hälsovård och skydd för transitflyktingar. Vi arbetar också för att stärka regional integration och samarbete mellan nationella aktörer.

Det regionala stödet kanaliseras huvudsakligen genom internationella organisationer och utvecklingsbanker, vars program täcker flera länder. Den regionala verksamheten kompletteras av stöd till lokala civilsamhällesorganisationer och av utrikesministeriets instrument för interinstitutionellt samarbete.

Strategy for Development Cooperation in the Middle East and North Africa 2017–2020