Icebreaker Otso in Oulu. Photo Tim Bird

Internationell handel och tjänster för företag

Internationell handel och ekonomiska relationer till utlandet är en viktig del av Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. De stöder landets konkurrenskraft, sysselsättning och välfärd.

Redogörelse för internationella ekonomiska relationer och utvecklingssamarbete(Länk till en annan webbplats.)

Redogörelsen för internationella ekonomiska relationer och utvecklingssamarbete kompletterar den utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen med mer detaljerade åtgärder. Målet är att bättre stödja Finlands handels och ekonomiska intressen på utvecklingsmarknaderna och öka ländernas ekonomiska oberoende genom att stärka deras ansvar för sin utveckling.

Aktuellt