Icebreaker Otso in Oulu. Photo Tim Bird

Internationell handel och tjänster för företag

Internationell handel och ekonomiska relationer till utlandet är en viktig del av Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. De stöder landets konkurrenskraft, sysselsättning och välfärd.


Internationell handel och tjänster för företag

Internationell handel och ekonomiska relationer till utlandet är en viktig del av Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. De stöder landets konkurrenskraft, sysselsättning och välfärd.

Det är utrikesministeriet som ansvarar för att bereda och genomföra Finlands handelspolitik, inom ramarna för Europeiska unionen. Vi främjar vårt lands handel och ekonomiska intressen genom påverkan både inom EU och bilateralt. Utrikesministeriet stöder också finländska företags export som en del av nätverket för exportfrämjande, Team Finland.