Så här legaliserar du dokument för bruk utomlands

På UM legaliseras finska handlingar som är begärda av eller ska uppvisas för en utländsk myndighet. En legalisering är en stämpel som intygar att namnteckningen på ett dokument är äkta. En legalisering kan göras på engelska.

Se besöksadress på Kontaktinformation.

Besökstid: måndag–torsdag 9.00–11.00
Telefontid: måndag–torsdag 12.30–14.00
Kundbetjäningen är stängd på fredagar.

Växel: + 358 295 16001
E-mail: legalizations@formin.fi

Vad är en legalisering?

En legalisering innebär att UM intygar att en namnteckning och stämpel på en finsk handling är äkta samt i vilken egenskap undertecknaren har skrivit på. En legalisering  säger alltså ingenting om innehållet i handlingen. Efter det att UM har legaliserat handlingen ska den vanligen också bestyrkas av den utländska ambassad i Helsingfors, som företräder det land där handlingen ska användas.

UM utfärdar inte apostille utan hänvisar till Notarius Publicus.

Hur gör jag och vad kostar det?

Varje legalisering, det vill säga varje namnteckning och stämpel på en handling som ska intygas kostar 20 euros.

Vid personligt besök kan högst sex handlingar legaliseras på plats.

Vid personligt besök betalas avgiften med betal- eller kreditkort (inte med kontanter) eller i förskott på utrikesministeriets konto.

Kom ihåg att ange ditt namn, din adress och eventuellt mobilnummer.

Observera att inga kontanter får bifågas. Handlingen returneras mot postförskott, det vill säga betalning sker när du hämtar ut brevet från ditt postutlämningsställe.

När handlingar skickas via traditionell post returneras de till dig med postförskott eller som rekommenderad försändelse bara till adresser i Finland. Skillt porto för returen uppbärs inte.

Om du betalar avgiften med kontoöverföring ska du skriva följande i meddelandefältet: "Legalisering" och bifoga ett kvitto på den betalda avgiften till din postförsändelse.

Om du inte själv kan sköta legaliseringen av ärendet kan du be din kontaktperson, en släkting eller bekant att göra det.

Uppgifter för kontoöverföring:

Pohjola IBAN FI20 5000 0120 2508 64 BIC:OKOFIHH
Nordea IBAN FI36 1660 3000 1069 74 BIC:NDEAFIHH
Danske Bank IBAN FI59 8919 9710 0004 76 BIC:DABAFIHH

Kontoinnehavarens uppgifter:
Utrikesministeriet
PB 176
00023 Statsrådet

Vilka handlingar kan UM legalisera?

 • allmänna handlingar från en statlig finsk myndighet
 • registerutdrag och andra polisiära handlingar
 • vigselbevis och hinderslöshetsintyg
 • betyg från universitet och högskolor
 • finska handlingar undertecknade av finska Notarius Publicus
 • finska handlingar undertecknade av finska handelskammare
 • handlingar från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
 • översättningar gjorda av en auktoriserad translator utsedd av Utbildningsstyrelsen.En förteckning över auktoriserade translatorer finns på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Varje handling som ska legaliseras måste vara försedd med en stämpel, tjänstemannens namnunderskrift i original samt ett namnförtydligande.

Hur lång tid tar det?

Handlingar som sänds med post tar circa en vecka.

Vilka document måste Notarius Publicus först bestyrka innan de kan legaliseras?

 • kopia
 • handling utfärdat av privatperson
 • fullmakter
 • handlingar från banker, advokater, privata företag
 • betyg från andra skolor än universitet och högskolor
 • översättningar som är inte gjorda av en auktoriserad translator

Kan UM avgöra om min handling behöver legaliseras?

Nej, UM kan inte avgöra om handlingen behöver legaliseras. Det kan bara den utländska myndigheten svara på.

Min handling måste översättas innan den legaliseras. Kan UM göra det?

Nej, UM översätter inga handlingar.

Översättningar bör vara gjorda av auktoriserade översättare och undertecknade av dessa samt bestyrkta med stämpel. Översättningar av en auktoriserad översättare kan bestyrkas vid utrikesministeriet.

Vem utfärdar apostille?

Notarius Publicus har rätt att utfärda apostille.

När en handling försetts med apostille-stämpel är den undantagen från varje form av bestyrkande, det vill saga inget ytterligare legalisering krävs.

En förteckning över länder som har anslutit sig till Apostillekonventionen finns på Haag-konferensens webbplats.