Så här legaliserar du finländska handlingar för utlandet

Om du behöver en finländsk handling för en utländsk myndighet kan du legalisera handlingen vid utrikesministeriet. Legalisering betyder att utrikesministeriet bestyrker en underskrift, och undertecknarens tjänsteställning, i en handling. Legaliseringen görs på engelska.

På alla handlingar som legaliseras måste det finnas en tjänsteinnehavares underteckning i original och namnförtydligande. Till exempel handlingar som du beställt i webbtjänsten för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och själv skrivit ut kan inte legaliseras. Vi kan inte heller legalisera universitetsbetyg som ska verifieras elektroniskt.

Efter utrikesministeriets legalisering måste du få handlingen bestyrkt vid ambassaden för det land där handlingen ska användas.

Du hittar besöksadresser och öppettider under Kontaktinformation.

Vilka handlingar kan utrikesministeriet legalisera?

Utrikesministeriet legaliserar

 • handlingar som beviljats av en finländsk myndighet
 • notarius publicus ställning och underskrift
 • registerutdrag och handlingar beviljade av polisen
 • hinderlöshetsintyg och vigselbevis
 • examensbevis från universitet
 • handlingar beviljade och undertecknade av handelskammare
 • översättningar av auktoriserade översättare. Förteckning över auktoriserade översättare på Utbildningsstyrelsens webbplats(Länk till en annan webbplats.).

Vilka handlingar legaliserar utrikesministeriet inte?

Utrikesministeriet legaliserar inte handlingar som ska användas i länder som anslutit sig till Apostillekonventionen (Konvention om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar, Haag den 5 oktober 1961). I dessa länder behöver du endast ett intyg som kallas apostille som utfärdas av notarius publicus vid myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Se närmare anvisningar på m(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)yndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

När en handling auktoriserats med apostillestämpel behövs inga andra legaliseringsåtgärder och handlingen behöver inte gå via utrikesministeriet.

Utrikesministeriet legaliserar inte utländska handlingar.

Vilka handlingar måste bestyrkas av notarius publicus innan de kan legaliseras vid utrikesministeriet?

 • kopior av handlingar
 • handlingar uppgjorda av privatpersoner, företag eller samfund
 • fullmakter
 • examensbevis från andra skolor än universitet, t.ex. från grundskola, gymnasium, yrkesskola eller yrkeshögskola

 • handlingar översatta av en översättare som inte är auktoriserad translator

Kan utrikesministeriet avgöra vilka handlingar som måste legaliseras?

Nej, utrikesministeriet kan inte bestämma om en handling behöver legaliseras eller ej. Det kan bara landets egna myndigheter svara på, till exempel ambassaden.

Hur går legaliseringen till?

Du kan komma med din handling till utrikesministeriets kundtjänst i Helsingfors eller skicka den per post.  Om du inte kan sköta ditt legaliseringsärende själv kan du be ett ombud, en släkting eller bekant göra det.

Så här får du en handling legaliserad i utrikesministeriets kundtjänst

Ta med dina handlingar för att legaliseras på UM:s kundtjänst. Vår kundtjänst arbetar utan tidsbokning. Vi legaliserar högst fem dokument i väntan.

Om du har fler än fem dokument som ska legaliseras, skicka dokumenten till oss per post. Vi meddelar dig när du kan hämta de legaliserade dokumenten från vår kundtjänst.

Legalisering av handlingar kostar 30 euro/underskrift för att legaliseras. Du kan betala legaliseringsavgiften i vår kundtjänst med bank- eller kreditkort. Vi tar inte emot kontanter.

Så här får du en handling legaliserad per post

Skicka din handling till utrikesministeriets adress för legaliseringar. Sätt med dina kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Om du håller på att skicka handlingar från utlandet utanför EU, be om anvisningar och adressuppgifter för sändningen per e-post på adressen legalizations.um@gov.fi.

Legaliseringen kostar 30 euro per underskrift som ska legaliseras.  Vi returnerar din handling mot postförskott, det vill säga du betalar avgiften när du avhämtar brevet på posten.  

OBS! Vi returnerar handlingarna endast till adresser i Finland.  Handlingar som skickas per post returneras inom ca en vecka.