Barents euroarktiska presidentskaps task force

Personal

Jari Vilén
Ambassadör för Barents och nordiska dimension
  • +358 295 350 381
Minna Kokkonen
Biträdande ansvarig tjänsteman
  • +358 295 350 738
Anita Koivuselkä
Sakkunnig
  • +358 295 351 466
Antti Virtanen
Ansvarig tjänsteman
  • +358 295 350 739