Sekretariatet för ordförandeskapet i Barents euroarktiska råd

Personal

Marja Joenusva
Ambassadör för Barentsregionen och den nordliga dimensionen
  • +358 295 350 622
Anita Koivuselkä
Sakkunnig
  • +358 295 351 466